Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Hükümet istikrarı bozucu müdahalelerde bulunuyor

Hükümet kendi haline bıraksa, birkaç yıl alır ve fakat ekonomide iç dinamikler istikrarı sağlar. Ama maalesef hükümet buna izin vermiyor. İstikrarı bozucu müdahale yapıyor.

Her şeyden önce Hükümet ne olup bittiğinin ve risklerin farkında değil.  Mayıs ayında Yİ-ÜFE, Nisan ayında 7,67 iken, Mayıs ayında 8,76 oldu. Yıllık olarak da 121,82’den yüzde 132,16’ya yükseldi. Bu demektir ki yaz aylarında genel olarak eksi olan TÜFE bu sene artacaktır. Buna rağmen Hükümet ”enflasyon düşüyor” diyor.

Dış borçlarda iflas risk sigorta primini gösteren CDS oranı sürekli artıyor. Yabancı sermaye gelmiyor, tersine çıkıyor. Yerli sermaye içeride yatırım yapmıyor. Merkez Bankası rezervleri ekside. Bu şartlarda dış borçlarda temerrüt riski arttı.

Merkez Bankası TL’yi koruyamıyor. 2006 yılından beri enflasyon hedefi tutmadı. MB gösterge faizine göre reel faiz oranı eksi 32’dir. Hükümet bunu telafi etmek için farklı yollardan faiz veriyor. Dahası MB, bankalara düşük faizle destek vererek, sektörel dengeyi bozuyor. Faiz anarşisi varsa istikrar dikiş tutmaz.

Bu kadar risk varken, bir bakanın diğer ülkeler başarımızı sorguluyor demesi, iktisadi ajanların ve sermayenin moralini bozuyor. Ekonomi yönetimine olan güven düşüyor.

”Enflasyonu düşürmek için büyümeden fedakârlık etmek lazım” şeklindeki politika önerisi; gelişmiş ülkeler, ABD ve Avrupa için kısmen geçerlidir ve fakat Türkiye için uygun değildir. Kaldı ki, ABD’de bile FED faiz kararlarını verirken, enflasyon içinde durgunluk olasılığını da dikkate alıyor.

Türkiye’de enflasyonu düşürmek için büyümeyi düşürürsek; arz eksikliği ortaya çıkar ve maliyet artışı enflasyon yaratır. Doğru yol, istikrar programı yaparak kurları kontrol etmek, yapısal sorunları çözmek ve popülizmi önlemektir.

Özetle Hükümet yaptıkları yanlışları, kendi politikasının temel taşları olarak ve doğru görüyor. Bu nedenle bu hükümet devam ettiği sürece ekonomi dikiş tutmaz. Eğer sonbaharda seçim olmazsa, bu durum bir yıl daha sürdürülemez.