Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Çözüm, iki tarafın da göstereceği esnekliğe bağlı

Finlandiya’nın ve İsveç’in bizim taleplerimize vereceği cevap çok önemlidir. Türkiye’nin talepleri bellidir. Birincisi, Türkiye savunma sanayii alanındaki yaptırımların kaldırılmasını; ikincisi de Türkiye’de suç işlemiş teröristlerin bu ülkelerdeki varlığının sonlandırılmasını istiyor. Bu konularda bir ilerleme sağlanırsa hükümet de tutumunu esneteceğe benziyor. Türkiye’nin talepleri bundan önceki hükümetlerin zamanındaki taleplerinden farklı değil. Türkiye bunları ilk defa söylemiyor. Türkiye’de suç işlemiş teröristlerin iadesi, bütün hükümetler zamanında talep edildi.  İki konuda karşı taraf esneklik gösterirse sanıyorum ki bu meselede çözüm yoluna gidilebilir. Türkiye eğer, kesinlikle karşıyım deseydi, bunları söylemeye gerek kalmayacaktı. Belli gerekçeler sundu, dikkate aldı, görüşme yapmayı kabul etti. Bunlar müzakere etmeye açık olduğunu söylüyor ve bu izlenimi uyandırıyor. Daha sonraki dönemde ilave görüşmeler yapılacaktır. Tüm bunlar, kapının kapalı olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Çözüm, iki tarafın da göstereceği esnekliğe bağlıdır. Bu Türkiye’nin sürekli izlediği bir politikadır.