Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Bu yanlış bilgiyi kim veriyorsa, aciliyetle uzaklaştırılmalı

Cumhurbaşkanı, Sultan Abdülhamid döneminde toprak kaybedilmedi diyor. Aslında buna cevap vermek bile lüzumsuz ama yanlışı da düzeltmek gerekir. Fakat asıl ona tamamen yanlış olan bu bilgiyi kim veriyorsa, aciliyetle uzaklaştırılmalı. Zira Abdülhamid döneminde 93 Osmanlı-Rus Savaşı olmuş, Ruslar Yeşilköy’e kadar gelmişler, bu savaşta Bulgaristan, Kars-Ardahan-Batum, Kıbrıs kaybedilmiş, Balkanlardan ve Kafkasya’dan büyük göçler meydana gelmiştir. 1897’de Tesalya, Girit elimizden çıkmıştır. Mısır, Sırbistan ise yine bu dönemde kaybedilmiştir. Öte yandan en fazla kilise ve misyoner okulu onun döneminde açılmıştır. 33 senelik saltanatında donanma olmayınca 1912’de Ege adalarının tümü kaybedildi. Dile kolay 33 senede liyakatli devlet adamı yetiştirilebilirdi. Bunlara karşılık modern okulların açılması, bazı yabancı desteğiyle alınan arazilerin devletleştirilmesi, devlete çeki-düzen verilmeye çalışması, modern anlamda eğitim kurumları kurulması gibi faydalı hizmetler de gerçekleştirildi. Abdülhamid batı müziğini seven, iyi bir marangoz olan, latin alfabesine geçiş için çalışmalar yapan, vatansever bir şahsiyet. Prens Sabahattin ve Ermenilerin birlikte çıkardıkları dergilere sansür uygulamıştır. Ancak Abdülhamid’in neden bu derece kutsallaştırıldığını anlamak mümkün değil. Halife unvanını kullandığı için mi? Ancak unutulmasın ki birçok padişah gibi o da alkol kullanmıştır. Şayet o çok iyi bir padişahsa, ondan sonra gelenler çok kötü padişahlardı demek gerekir. Osmanlı devleti kendi tarihimizin bir parçasıdır ve acı da olsa gerçekleri dile getirmek zorundayız ki tekrar aynı hatalara düşmeyelim.

Erdoğan’ın danışmanlardan bilgi aldığını sanmıyorum. Ama yine de bu bilgiyi danışmanlarından aldıysa, danışmanları yanlış biliyor, yanlış yönlendiriyorlar. Ama Erdoğan’ın kendi kafasından bunları söylediğini düşünüyorum. Çünkü eskiden beri hep bu türden, milli görüşçülerin hepsi bu kafa yapısına sahiplerdi.