Beko, sendikal sorunlar için meclis araştırması istedi

CHP’li Beko, sendikal hak ve özgürlükler endekslerinde dünyanın en kötü 10 ülkesi arasında yer alan Türkiye’de sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı konusunda yaşanan sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin sunulabilmesi amacıyla Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını teklif etti.

Read & shop