Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Öncelikli konu, engelliler…

Ülkemizde ve dünyada önem ve öncelik verilmesi gereken konuların başında, engelli vatandaşlar ile ilgili düzenlemeler gelmektedir. Bu sahada hem merkezi hem de mahalli yönetimlere görevler düşmektedir.

A) TÜİK rakamlarına göre, ülkemizde 9 milyon engelli mevcuttur. Bu (aile ortalaması 4 kişi olarak düşünüldüğünde) minimum 36 milyonluk bir kesim demektir. Kaldı ki ailede engelli varsa, sadece ana-baba ve kardeşler değil, tüm aile fertleri mutsuz olmaktadır. Böylesine büyük bir kitleyi huzura kavuşturmak şarttır.

1- Acilen “Engelliler Bakanlığı” kurulmalıdır.

2- Tüm engellileri kapsayacak; tüm ülkeye şamil, merkezi yönetim/mahalli yönetimlerin ve konu ile ilgili STK temsilcilerinin iştiraki ile çok detaylı bir “icraat planı” hazırlanmalıdır. İstihdam imkânları da planlanmalıdır.

3- Tüm engelliler titizlikle tespit edilmelidir. 81 vilayette gerekli altyapı (eğitim, rehabilitasyon, tedavi merkezleri, atölyeler, üretilenlerin satılacağı mekanlar, bakacak kimsesi olmayanların hayat boyu kalacakları “yaşam köyleri” vb.) planlanmalıdır. Gerekli personelin eğitim ve hizmete başlaması sağlanmalıdır. Sağlık meslek liseleri, tekrar açılmalıdır.

4- Gerekli kaynak, “Engelliler fonu” ile sağlanabilir. Bunun için; su, elektrik, doğalgaz vb. faturalara, maç, sinema, otobüs, metro vb. biletlerini, milli piyango, spor toto vb. tüm şans oyunlarının kupon ve biletlerine ve daha birçok belgeye Engelliler Fonu için “mütevazı” bir rakam ilave edilebilir. Buna kimse itiraz etmez, aksine mutlu da olur. Neticede, çok muazzam bir meblağ sağlanabilir. Bu arada birçok hayırseverin de katkısı olur.

5- Belediyelerde; tüm ilgili kurumların ve STK’ların yer alacağı “Engelliler Meclisi” kurulmalıdır. Ayrıca tüm engellilere direkt hizmet verecek “Engelliler Masası” hayata geçirilmelidir.

6- Hem merkezi hem de mahalli yönetimler, kurslar açarak, yeterli miktarda “refakatçi” yetiştirilmeli ve “evde bakım” birimleri kurmalıdır.
(Şu an sahada yabancıların hakimiyeti vardır. Astronomik rakamlar talep edilmektedir. Hem de döviz bazında.)

7- Proje kapsamında, çok sayıda, “Amatem ve Umatem” merkezi de açılmalıdır.  

  1. B) Engelli vatandaşlara yönelik yapılması gereken yasal düzenlemeler

1-Özel eğitim alması gereken ilkokul çağına gelmiş özel çocuklarımız için anaokulu seviyesinden itibaren engel düzeylerine göre ilköğretim okullarında ya da halk eğitim merkezlerinde maksimum 10 kişilik sınıflar açılmalı. Bu sınıflarda öğretmenlik yapacak kişilerin üniversitelerin özel eğitim bölümlerinden mezun olmuş öğretmenlerden seçilmesi gerekmektedir.

Formasyon almış sınıf öğretmenlerinin yeterli bilgi ve eğitimi olmadığı için bu çocuklarımıza sağlayacağı fayda sınırlıdır.

Kaynaştırma yönetmeliği ile normal sınıflarda 1-2 özel öğrencinin eğitim alıyor olması bu çocuklarımıza yarardan çok zarar vermektedir.

Sınıf öğretmeni gereken akademik ve sosyal eğitimi bu çocuklarımıza veremediği gibi normal çocukların ve velilerin mobingine maruz kalan bu çocuklar daha hayatın başında psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalmaktadırlar.

2- Özellikle vasi tayin edilmesi gereken engel düzeyine sahip vatandaşlarımızın vasisi 1.-2.derece akrabalardan tayin edilmekte ve bu özel bireyin tüm haklarından bu kişi sorumlu olmaktadır. Engelli vatandaşımızın maaş kira geliri vb. kaynaklarının kullanımının vatandaşın lehine kullanılıp kullanılmadığının denetiminin ilgili kamu kurumlarınca yapılması gerekmektedir.

Engelli vatandaşımızın gelirlerinin suistimal edilmesinin önüne geçilmesi devletimizin görevidir.

3-Engelli vatandaşlarımızın devlet hastanelerinden sağlık raporu alması gerekmektedir.

Bu rapor kişinin engel düzeyine göre süreli veya süresiz olarak verilmektedir.

-Ayrıca engelli vatandaşlar herhangi bir haktan faydalanmak istediklerinde mutlaka yine heyet raporu almak zorundalar.

Oysa ki ortopedik, görme zihinsel vb. engeli olan ve bu engel durumunun sürekli olduğu aşikar olmasına rağmen raporlara yenileme zorunluluğu getirilmesi anlamsız bir uygulamadır.

Örneğin ortopedik engeli olan bir birey sürekli engel raporu olmasına rağmen araç alımı için tekrar hastaneden heyet raporu almak zorundadır.

Bu ve benzeri uygulamalar engelli vatandaşlara çıkarılan gereksiz zorluklar olup bu vatandaşlara her türlü kolaylığın sağlanması devletimizin başlıca görevidir.

C) Bu çalışmalar, (belirli bir süre, titiz bir eğitimden sonra) işsiz üniversite mezunları/tayin bekleyen öğretmen adayları/engelli ailenin mensupları vb. kesimler için; çok ciddi bir istihdam potansiyeli sağlayacaktır.