OSB sanayicisine doğalgaz müjdesi

Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde üretim yapan ancak yıllık 300 bin Sm3 limitinin altında doğalgaz kullanan sanayicilerin mağduriyeti, TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yaptığı düzenleme ile giderildi.
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Bu düzenleme OSB içinde yıllık 300 bin Sm3 altında doğalgaz kullanımı olan abonelerin de OSB dışındaki aboneler ile aynı fiyattan doğalgaz kullanmalarının önü açılmış oldu. Bu sayede sadece KOSBİ bünyesinde faaliyet gösteren 90 sanayi tesisi yıllık 55 milyon TL maliyet avantajı sağlayacak.

Organize Sanayi Bölgelerinin, sanayinin bir düzen çerçevesinde kurulduğu, ortak alt yapı tesisleri ile sanayiciyi destekleyen ve üretim maliyetlerini düşürmeyi amaçladığını söyleyen KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Porsuk, “Son dönemde enerjide yükselen fiyatlar nedeniyle bir mağduriyet söz konusuydu. Uzun zamandır OSBÜK, Sanayi Bakanlığı ve EBSO  ile birlikte yürüttüğümüz çalışmanın ardından bu karar çıktı. Böylece sanayiciler üçte iki oranında daha uygun doğalgaz kullanabilecekler” dedi.

Düşük kullanımın yarattığı mağduriyeti giderildi

Geçtiğimiz yılın sonundan itibaren, OSB’lerde yıllık 300 bin Sm3 tüketimin altında doğalgaz tüketimine sahip abonelerin OSB dışında olan ve benzer sektörlerde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarından yaklaşık 3 kat daha pahalı doğalgaz kullanır vaziyete geldiğine dikkat çeken KOSBİ Başkanı Porsuk, şöyle konuştu: “Bu durum rekabet edilebilirliği de büyük ölçüde zedelemekteydi. OSB’lerde Doğalgaz Dağıtımına İlişkin Usul ve Esaslarda yapılan değişiklik  ile OSB içinde faaliyet gösteren bir çok sanayi kuruluşu, enerji maliyetlerinin azaltılması yönünde ciddi bir fayda sağlamış olacak. KOSBİ üyesi 90 sanayici yıllık 55 milyon TL avantaj elde edecek. OSB’lerin bu konuda vermiş olduğu mücadele artık karşılığını bulmuştur. Sanayiciler için, OSB’lerde kurulu olmanın faydalarına bir yenisi daha eklenmiştir” diye konuştu.