Türkiye’nin Ulusal İltica Prosedürlerine AB Desteği

Uluslararası standartlar uyarınca ulusal iltica prosedürlerinin etkinliğinin artırılmasını amaçlayan Avrupa Birliği projesinin açılış etkinliği 31 Mart 2022 günü Ankara’da düzenlendi.

Etkinlik, Göç İdaresi Başkanlığı (GİB) Uluslararası Koruma Genel Müdürü Sn. Selami Yazıcı, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Sn. Philippe Leclerc, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sn. Nikolaus Meyer-Landrut ve diğer kamu kurumları ve uluslararası camiadan temsilcilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İltica hakkı, uluslararası hukuk ve Türk mevzuatında güçlü biçimde güvence altına alınmıştır. Bir geçiş ve varış ülkesi olarak Türkiye, 3.7 milyon Suriyeli’nin yanı sıra farklı milletlerden 370.000’i aşkın sığınmacı ile dünyada en fazla mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmaya devam etmektedir. 

Dünyanın farklı bölgelerinde ortaya çıkan yeni çatışmalarla birlikte, göç hareketlerini tetikleyen faktörler ve sığınmacıların korunma ihtiyaçları da daha fazla çeşitlilik arz etmektedir. Bu durum karşısında iltica alanındaki yetkililerin, koruma odaklı, etkili ve adil prosedürler ve sağlam uzmanlık deneyimleriyle daha hızlı hareket etmeleri gerekmektedir.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut etkinlikte yaptığı konuşmada: ‘Göç alanında uzun zamandır devam eden işbirliğimiz çerçevesinde AB, Türkiye’nin ulusal iltica sistemini, BMMYK ve GİB tarafından art arda uygulanan projelerle desteklemektedir. Avrupa ve uluslararası standartlarla uyumun arttırılması bakımından bu projenin Türkiye’deki iltica prosedürlerini daha da güçlendireceğine olan inancımız tamdır’ dedi.

Loading