Ali Erbaş yargılanır mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için "Anayasaya, Atatürk İlke ve İnkılaplarına aykırılık" nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için suç duyurusunu avukat İsmail Sami Çakmak yaptı.

Avukat İsmail Sami Çakmak suç duyurusunu “vatandaşlık görevi” olarak gördüğünü söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında yapılan suçlamada, Anayasaya, yasalara, Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Türkiye’nin kuruluşu ve işleyiş amaçlarına, laiklik ilkesine aykırı eylem ve söylemleri gerekçe gösterildi. 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında hazırlanan dosya ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verildi.

Suç dosyası içinde 117 haber delil olarak gösterildi.

Suçlamanın diğer unsurları arasında “görevi kötüye kullanmak, irtikap, anayasayı yok saymak, Devlet Memurları Yasası’nı ihlal” gibi suçlamalar yer alıyor.

Suç duyurusunda bulunan avukat İsmail Sami Çakmak,  “Erbaş, atanmış bir kamu görevlisidir. Hiçbir şekilde devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırmaya kalkışamaz” dedi.