İYİ Parti’den emniyet yönetmeliğine tepki

"Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından bir tepki de İYİ Partili Uğur Poyraz'dan geldi.
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Polislerin ‘şark’ görev sürelerini düşüren ve atamalarda yeni düzenlemeleri içeren ‘Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle illerin ve ilçelerin görev süreleri yeniden belirlendi, kamuoyunda ‘şark görevi’ olarak bilinen 2’nci bölge illerindeki hizmet süreleri düşürüldü, bazı bölgelerde ise görev süresi artırıldı.

Yönetmeliğe ilişkin yazılı bir açıklama yapan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, yönetmeliğin, “siyasi getiri umudu ile lehe olan hükümlerinin” hemen yürürlüğe gireceğini, “aleyhe olan hükümlerinin” ise 2024 yılına bırakıldığını belirten İYİ Partili Poyraz, bu duruma ilişkin, “Devlet aklının yerine seçim odaklı siyasi hesapların konumlandığının açık göstergesidir” dedi.

Açıklamasında, ‘FETÖ sonrasında; “’Emniyet Müdürleri Kararnamelerinin’, terfi mülakatlarının, tayinlerin kendilerini FETÖ’nün yerine ikame etmeye çalışan cemaat ve tarikatların savaş alanına döndüğü ve halen de devam eden zamanlarda; suça bulaşmadan, adaletten ayrılmadan, birilerini adamı olmadan görevlerini yapmaya çalışan emniyet mensuplarımız için yönetmelikle değil daha yapısal ve kalıcı düzenlemeler ile gerçek sorunlarının tespiti ve ortadan kaldırılması için mücadele verilmelidir” ifadelerine yer veren İYİ Partili Poyraz polislerin yaşadığı sorunlara değindi. İstanbul’da ortalama bir kiranın 5-6 bin TL olduğunu, 9 bin 500 TL maaş alan bir polis memuru için bu kirayı ödeyebilmenin mümkün olmadığını ifade eden Poyraz, “Haftada 40 saatin çok üzerinde çalışan, bayram-hafta sonu çalışması sebebi ile fazla mesaisi olmayan, tek maaş ile büyükşehirlerde artık yaşayamayan emniyet mensuplarımız için bir diğer kronikleşmiş sorun da; özellikle emekliliklerinde adeta hayati bir konuma gelmiş olan ve 2007 yılından beri söz verilip hala tutulmayan 3600 Ek Göstergedir” dedi.

Yönetmeliğin polislerin hangi şartlarını iyileştirdiğini soran İYİ Partili Poyraz’ın açıklamasında öne çıkan ifadeler şunları söyledi: 

“Mevcut uygulamada illerimiz, DOĞU ve BATI olarak 2 bölgeye ayrılmış iken, doğu illeri ve batı illeri kendi içerisinde de 2’şer bölgeye ayrılarak toplamda 4 bölge oluşturulmuştur. Böylece, doğudakiler için batıda, batıdakiler için doğudaki görev süreleri de zımni olarak uzatılmıştır. Meslek hayatları boyunca 4 defa mecburi tayine tabi tutulacak olan emniyet mensupları için her tayin beraberinde yeni sorunları da getirecektir. Meslek hayatı boyunca her tayin beraberinde; sınırlı lojman için minnet altına girme, ev arama-bulma, emlakçı komisyonu, güvence bedeli, ev toplama, yükleme, nakliye, yerleşme, çocukların okulu, çalışan eş ise çalışan eşin tayini, eş özel sektörde ise şehir değişikliği sebebi ile iş bulma gibi sorunları da beraberinde getirmektedir.”

“Evleri sırtlarında gezecek olan emniyet mensupları için meslek hayatlarının zaten zor olan şartları duyarsızca daha da zorlaştırılmaktadır. Özellikle doğuda lojman konusu adeta kanayan yara olmuştur. Kritik bölgelerdeki görev ve nöbetlere giden kahraman emniyet mensuplarımız şehit edilmiştir. Sadece kendilerinin değil, eşlerinin, çocuklarının, kardeşlerinin, anne ve babalarının hepsinin bu vatan için ortaya koydukları fedakarlık için millet olarak şehit olduklarında değil yaşarken minnetimizi göstermeliyiz.”

“Bugüne kadar atama sisteminin kanayan yarası olan ipka (polis memurunun tayini çıktığı halde, bulunduğu görev yerinde idari kararla görevine devam etmesi) sisteminin adil ve objektif bir şekilde düzenlenmesine yönelik olarak, yeni yönetmelikte herhangi bir düzenleme yapılmadığını, üzüntüyle görmekteyiz. Mevcut halde, söz konusu ipka uygulaması; iktidarın, adam kayırmacı ve nepotist tavrının, acımasızca sürmesini sağlamaktadır. Ülkenin ihtiyaç duyulan her bölgesinde, fedakarca görev yapan Emniyet güçlerimizin büyük çoğunluğunun yanında, iktidarın karar vericilerinin ve bir takım kapalı ve anti demokratik grupların, iktidara akredite olmuş cemaat ve tarikatların koruması altındaki küçük ve seçkin bir grup Emniyet mensubunun; bu uygulama ile mevzuatı delerek, özellikle batı illerimizdeki büyük şehirlerimizde, meslek hayatına başladıkları ve meslek hayatlarını tamamladıkları inkar edilemez bir gerçektir. Yönetmelikte “ipka” 2 defa ile sınırlanmış ancak yine 2 tane daha imkan tanınmıştır. Bu ipkaların da hangi şartlarla verileceği emniyet mensuplarımızın ve hepimizin malumudur.”

“Özellikle teknik bilgi, yeterlilik, deneyim gerektiren bazı birimlerde çalışan emniyet mensuplarının sıklıkla tayin edilmesi, başta örgütlü suçlarla mücadele olmak üzere birçok suçla mücadelede zafiyet yaratacağı öngörülmesi gereken bir husustur. Unutulmamalıdır ki; açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışından uzaklaşan yönetim sistemleri, bozulmaya ve kokuşmaya mahkumdur. İşte ısrarla ve kararlılıkla üzerinde durduğumuz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dahilinde, kamuoyu ile paylaştığımız temel ilkeler, bahse konu hatalı ve ilkel uygulamaların çözümüne yönelik, köklü ve sürdürülebilir ilke ve yaklaşımları getirecek, tek çözümdür.”