Fillerin tepişmesi…

Nihayet beklenen oldu ve Rusya Ukrayna’ya saldırdı. Hiç kimseyi ciddiye almadan, bildiğini okumaya (her zaman olduğu gibi) başladı.

1- Herkes biliyor ki; Çar Putin, iç ve dış politikada fevkalade sert/acımasız/fütursuz/pervasız/saldırgan ve hoyrattır. Hak, hukuk, ahlak vb. kurallara saygısı yoktur. Hedefi Çarlık dönemini gerçekleştirmektir. Biden’in ABD’si ile “bilek güreşi” yapmaktan da hiç çekinmemektedir.

a) Bu tabloda, çıkarcı/kışkırtıcı/ iki yüzlü/sözlerine sadık olmayan/kaypak ABD’nin rolü büyüktür. Zira, AB’yi, NATO’yu ve BM’yi kullanarak Rusya’yı hizaya sokacağını zannetmiştir. Kendi çıkarları uğruna herkesi kullanmıştır. NATO’nun üye sayısı 30’a çıkarılmıştır. Rusya her iki taraftan çember altına alınmak istenmiştir. (ABD ve İngiltere düşmansız yapamaz. Devamlı düşman üretirler.)

b) Ukrayna yönetimi ikinci defa gaza gelmiştir. İlk seferinde Kırım’ı kaybetmiştir. Şimdi de yeni kayıplar söz konusudur. Halbuki; AB üyelerinin sadece kendi çıkarlarını düşündüğünü, doğalgaz açısından Rusya’ya muhtaç olduğunu, sadece sömürmeyi, kendilerine göre çok zayıf olan ülkeleri hedef aldığını, ABD’nin askeri gücünün (Vietnam, Afganistan, Ermenistan, Gürcistan, Suriye, Irak vb. örneklerde de olduğu gibi) bir “kağıttan kaplan” olduğunu, Rusya ile mücadeleyi göze alamayacağını, hiçbir zaman sözünü tutmadığını, karmakarışık bir “aşure kazanı” olduğunu, bölünmüşlüğünü, kendi (en sadık) üyesi Türkiye’ye karşı bile ne tür ihanetleri irtikap ettiğini idrak etmeliydi. NATO üyesi yapılmayacağını bilmeliydi. Vaatlere inanmamalıydı. Sömürü çarkının araçları olan, Birleşmiş Milletlere ve hele hele Güvenlik Konseyine hiç güvenmemeliydi.

2- Şimdi tek yapılan, bol bol telefon görüşmeleri, hiçbir işe yaramayan toplantılar, süslü lafları ihtiva eden beyanatlar, lafta kalan destek yaptırım ve kınama beyanatları, tehditler ve şovlar olacaktır. Rusya hedeflerine rahatça ulaşacaktır. Olan, Ukrayna halkına olacaktır. Ahlaksız kışkırtıcıların hiçbiri elini taşın altına sokmayacaktır. ABD ile Rusya’nın bilek güreşinin faturasını Ukrayna ödeyecektir. En karlı çıkanlar da; enerji, gıda, silah sektörlerinin monopolünü ellerinde tutan illimünati çetesi olacaktır.

-Peki, yaptırımlar Rusya’ya zarar verecek midir? Hayır. Zira; artan tahıl, petrol ve doğalgaz fiyatlarının getirisi çok daha fazla olacaktır. Yük bizim gibi ülkelerin sırtına binecektir.