Bakan Nebati ekonomide yeni destek paketini açıkladı

Bakan Nebati Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri tanıtım toplantısında konuştu.

Bakan Nebati, ekonomide atılacak yeni adımları açıkladı. Yastık altı altın paketinin finansal sisteme kazandırılması ile ilgili detayları anlatan Bakan Nebati, “Bugüne kadar yastık altı altının ekonomiye kazandırılması bütüncül bir çalışma olmadan, paydaşlarla yürütülüyordu. Bu konuda yol alınamadı. Fiziki altın tasarrufları kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme sokulacak. Talep etmeleri halinde altınlarını fiziki olarak alabilecekler. Fiziki altın teslimat noktaları bankalar, platformlar ve kuyumcular olacak. 1 Mart’tan itibaren 81 ilde en az bir adet olmak üzere bin 500’ün üzerinde kuyumcunun dahil olacağı çalışmaları başlatıyoruz. Yıl sonuna kadar 10 bin kuyumcu sisteme girecek. Vatandaş ziynet altınlarını teslim edecek. Bu işleyişte en önemli paydaşlar katılım bankaları ve kamu mevduat bankaları olacak. Bankaların her ilde bir şubesi mutlak surette kuyumcu işleyişini de gösterecek. Altın gününden ziyade her gün altın işlemi yapabilecek” dedi.

Bakan Nebati, “Tasarrufları artırırken ekonomi modelinin gereklerini yerine getirecek dağıtım sistemini çok iyi kurmamız gerekiyor. Bunun en önemli ayağı Kredi Garanti Fonu. Geçen yıl dengeli büyümenin en önemli yılını yaşadık. Türkiye büyürken cari açık azaldı. Bundan sonra Türkiye büyürken cari açık dengeye gelecek. Önceki KGF uygulamasından iş dünyamız azami ölçüde faydalandı. Hatta gereksiz ihtiyaçlarını da buradan giderdi. 60 milyar liralık kefalet hacmi oluşturuyoruz. Bu, bitince başlayacak paketlerin ilk adımı olacak. Siz yeter ki üretim yapın. Yatırım destek paketi, ihracat destek paketi, işletme harcamaları destek paketi olarak üç destek paketini uygulamaya alıyoruz. Bunlar 20 Aralık’ta açıklanan selektif kredi politikasının yansımaları. 1 milyon yazılımcı projesinde 790 bin kişi aktif eğitim alıyor. KGF kanalıyla girişim ekosisteminin geliştirilmesine yönelik adım atmış olacağız. Yatırım destek paketi 25 milyar TL’lik bir paket. Yatırım kredileri için azami 24 ay ödemesiz dönem. Azami 96 ay vade olacak. Faiz oranı 0-24 ay için TLREF artı yüzde 1, 24 ay üzeri için TLREF artı yüzde 2 olacak. Yatırıma bağlı işletme kredileri için azami 6 ay ödemesiz dönem, azami 30 ay vade. KOBİ ve KOBİ dışı şirketlere verilecek. Orta-yüksek ve yüksek teknoloji üreten sektör firmalarına 1,25 kat kefalet limiti. Her bir KOBİ için maksimum 25 milyon lira, büyük firmalar için 100 milyon lira limit olacak. Özel bankalara çağrım, lütfen bu işin siz de kolaylaştırıcısı olun. Bu işin sıkı takipçisi olacağız. 25 milyar liralık ihracat destek paketinde azami 6 ay ödemesiz dönem, azami 18 ay vade olacak. Faiz oranı TLREF artı yüzde 1 olacak” dedi.

Kredi Garanti Fonu kredilerinin amaç dışı kullanımını önlemek için alınacak tedbirleri de açıklayan Nebati, “KGF kredilerinin başka amaçlar için kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için harcamaların fatura ve sözleşme ile belgelendirilmesi zorunluluğu getirildi. İşletme sermayesi ihtiyaçları için yalnızca kartlı kullanım şartı bulunmaktadır. Nakit kredi kullanımı yüzde 10 ile sınırlı tutulacaktır. Refinansman amacıyla kullanım yasaklanmıştır. Amaç dışı kullanım ve gerçek dışı beyanlar için özel yaptırım hükümleri tesis edilmiştir. Ama bu önlemler krediler için zorluk çıkarılması anlamına gelmemektedir. Merkez Bankamızın her türlü imkanı işverenin elinde olacak” diye konuştu.

“Enflasyon geçişkenliğini azaltmayı hedefliyoruz”

Bakan Nebati enflasyon tedbirleri ile ilgili sunumunda, “Türkiye ekonomi modeli bugüne kadar ortaya çıkan risklerin bertaraf edilmesini amaçlayan bir modeldir. Kısa vadeli sermaye hareketlerinin negatif etkilerini zayıflatarak döviz kurunun enflasyon geçişkenliğini azaltmayı hedefliyoruz. Üretim ve ihracat artırılarak enflasyonda kalıcı düşüşün sağlanması amaçlanmaktadır. Enflasyon her ülkenin belası. Batı bu konuda çok da sert önlem alamıyor. Talep enflasyonunu etkileyebilecek tüketici kredilerinin aşırı hızlı artmasına karşı makro ihtiyati tedbirleri devreye alıyoruz. Dünyada emtia fiyatları rekor oranda artarken Türkiye’de de maliyetleri yükselten önemli bir faktör olmuştur” dedi.

Enerji fiyatları ile ilgili bilgi paylaşan Bakan Nebati, “Enerji fiyatlarında sağladığımız önemli sübvansiyonlar ile hane halkını destekliyoruz. Türkiye’de elektrik ve doğalgaz fiyatları reel fiyatların altındadır. Döviz kurunda sağlanan istikrar önümüzdeki dönemde enflasyonun düşmesine katkı sağlayacak. Türkiye’deki enflasyonun son 3-4 yıldaki belirleyicilerinden biri döviz kurudur. Son dönemde döviz kuru artışlarının enflasyona geçişkenliği yaşanan dalgalanmanın etkisiyle hızlanmıştır. Aralık ayı boyunca TL’de görülen değer kayıpları aldığımız tedbirlerle son buldu. Artık 20 Aralık sabahından çıkın. Dövizin sahte belgelerle 22 lira olacak beklentileriyle kendimize de yazık ederiz, ülkeye de yazık ederiz. Türkiye’nin maliye politikasıyla vazgeçilen kamu geliri 200 milyar TL’yi aşmıştır. Türkiye en zor günlerde yüzde 12 büyürken, cari açığın oranı yüzde 1,9 oldu. Bunu bizler başardık. İhracatın bir başarı hikayesi yazdığını kabul etmemiz lazım. Enflasyondaki arz yönlü fiyat anomalilerini tüketici farkındalığını artırarak çözmeye yönelik proaktif adımlar atıyoruz. Üretim ve satış noktalarının gönüllülük esası çerçevesinde fiyat indirimlerine katkı vermesini sağlayacağız. Üreticiden tüketiciye tüm kesimlerin işbirliği ile enflasyonu düşürerek kazananın Türkiye olacağı bir sonuca ulaşacağız” ifadelerini kullandı.