Haydarpaşa Lisesi hakkında yıkım kararı

Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle kurulan ve sit statüsü değiştirilen Haydarpaşa Lisesi'nin yıkılıp yeniden yapılmasına karar verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından doğal sit statüsü değiştirilen Haydarpaşa Lisesi ve Validebağ Korusu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Velilere lisenin yıkılıp yeniden yapılacağı, öğrencilerin seneye başka bir okula geçici olarak nakledileceği aktarıldı. Veliler duruma tepki gösterirken Validebağ Gönüllüleri Derneği ise lisenin koru içinde kaldığını ve korunun parçalara bölünerek işlem yapılmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek sit değişikliği kararının iptali istemiyle dava açtı. Dava dilekçesinde, “Koru gelecek kuşaklara bırakılmalı” ifadeleri kullanıldı. 

Bakanlık, Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle kurulan Haydarpaşa Lisesi’nin doğal sit statüsünü 28 Kasım 2021’de değiştirmişti. Kararla, Altunizade’deki lisenin bulunduğu alan, doğal sit alanından ‘sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı’na dönüştürülmüştü. Kararla bahsi geçen bölgelere, doğal ve kültürel bakımdan uyumlu, düşük yoğunlukta faaliyetlere, entegre tesis yapılmasına, turizm ve yerleşimlere izin verilmiş oldu. Gazete Duvar’dan Hazal Ocak’ın haberine göre, Validebağ Gönüllüleri Derneği, 26 Ocak 2022 tarihinde bakanlığın kararının iptali istemiyle dava açtı. Dava dilekçesinde, “Haydarpaşa Lisesi doğal sit alanı” diye bir koruma alanının hukuken ortaya konulmasının mümkün olmadığı belirtilerek, “Validebağ Korusu doğal sit alanının parçalara bölünmesi yönündeki her türlü idari işlem hukuka aykırıdır. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda yer alan ifade ile ‘Haydarpaşa Lisesi Doğal Sit Alanı’ diye bir koruma alanı bugün veya geçmişte bulunmamaktadır. Gerçek ve doğru tanımlama ‘Validebağ Korusu Doğal ve Tarihi Sit Alanı’dır. Zira ilanda yer alan uydu fotoğrafında gösterilen 30.153,89 Metrekarelik bölge ‘Validebağ Korusu Doğal Sit Alanı’ sınırları içerisinde kalmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Koruma statüsünün bakanlık kararıyla ‘Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı’ statüsüne indirildiği ifade edilen dilekçede özetle şu ifadeler kullanıldı:

“Bu alanda doğal ve tarihi sit alanına aykırı olarak her türlü müdahale ve yapılaşmanın önü açılmıştır. Söz konusu alanda yer alan anıt ağaçların ve diğer tabiat varlıklarının, sahip oldukları nitelikler itibariyle mutlak surette korunması ve doğal miras olarak gelecek kuşaklara bırakılması gerekmektedir. Dava konusu karar alınırken, kamuoyunun ve bilim insanlarının görüşü de alınmamıştır. Dolayısıyla, alanın koruma statüsünün hangi kriterlere göre değiştirildiği belirsizdir. Yapılan değişiklik ile koruma statüsünün neden düşürüldüğü gerekçeli olarak açıklanmamıştır. ”

Dava süreci devam ederken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, “Üsküdar ilçemizde 88 yıllık eğitim çınarımız Haydarpaşa Anadolu Lisemiz tarihi dokusu korunarak yeniden inşa ediliyor” mesajını paylaştı.

Karara tepki gösteren veliler, söz konusu projeyi sosyal medya paylaşımıyla duyduklarını belirtti. Bunun üzerine ise Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı açıklamada bulundu. Açıklamada, “Lisemizde akademik uygulama alanlarında birden çok fizik, kimya, biyoloji laboratuvarı kurulacaktır. Gençlerimize yeni ufuklar açacak işitsel ve görsel sanat uygulama alanları, kültür merkezi, kütüphane, spor alanları yapılacaktır. 100 kız ve 100 erkek öğrenciyi barındıracak şekilde konforlu pansiyon yapıları oluşturulacaktır” denildi.

İnşa süresinin yaklaşık 15-18 ay arasında süreceği vurgulanarak, “Öğrencilerimizin öğrenim göreceği yeni okulu, mevcut lisemizin 0-4 km. civarında bulunacak şekilde organize etmek için çalışmaktayız. Geçici okula ulaşım olanağı sağlanması konusunda her türlü girişimde bulunduk. İETT’nin olanaklarından yararlanabileceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Loading