CHP’li vekillerden Cumhurbaşkanı kararına karşı iptal davası

CHP İzmir Milletvekili, Yüksek Disiplin Kurulu ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Mahir Polat ve CHP Aydın Milletvekili, Yüksek Disiplin Kurulu ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararını yargıya taşıdı.

CHP’li vekiller “kaçakçılığın önünü açtığını” iddia ettikleri karar ile ilgili şunları söyledi:

“Ülkemize yönelik sigara kaçakçılığının artış göstermesi üzerine, sigara kaçakçılığını engellemek için yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı şartlar getirilmişti. Bu karara göre; ihraç veya transit edilecek sigaraların her bir paket ve ambalajında, dış paketleme ile etiketlerinde ve boş sigara paketleri üzerinde varış ülkesinin dilinde yapılmasına hükmedildi. Karar ile yurt içinde kaçak sigaranın önüne geçilmesi ve pazarlanmasının engellenmesi amaçlanmıştı.

Ancak, 10 Aralık 2021 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ortadan kaldırılmıştır. ‘Türkiye Gümrük Bölgesi Üzerinden Transit Edilecek Sigaralar Hakkında Karar’ 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 55. Maddesi gereğince yürürlükten kaldırılmasıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kaçakçılık için güvenli bir köprü haline getirilmiş ve hem ulusal hem de uluslararası toplum sağlığı ağır bir şekilde tehdit altına girmiştir. Böylece kıyılmış tütün ile baş edemeyen sigara kartellerinin dolaylı olarak önü açılmış bulunmaktadır.”

Konuyu Danıştay’a taşıyan Polat ve Bülbül, CHP’nin hukuka aykırı ve kamu yararı içermeyen Cumhurbaşkanı kararlarının peşini bırakmayacaklarını söyledi.

 

“BÖYLE BİR KARAR AKLA MANTIĞA AYKIRIDIR”

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat yaptığı açıklamada, “Tütün sektörünün yıllardır içinde olan bir bakan yardımcısı varken; böyle bir karar akla mantığa aykırıdır.” dedi. Polat ayrıca, “İptali istenen Cumhurbaşkanı kararında herhangi bir kamu yararı yoktur. Bu karar, ancak gümrüklerden kontrolsüzce sigara transiti yapacak sigara kaçakçılarının yararını gözetmektedir. Cumhurbaşkanı kararı ile kaçak sigara ve sigara paketlerinin gümrükten transit edilmesiyle vergi kaybına yol açacak ve bütçe bundan zarar görecektir. Ülkemizi kaçakçılık için güvenli bir köprü haline getirmelerine müsaade etmeyeceğiz, konunun takipçisi olacağız.” ifadelerini kullandı.

 

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise açıklamasında,

“Anayasa’nın 58. Maddesinde gençleri kötü alışkanlıklardan koruma yükümlülüğü yer almaktadır. İptali istenen Cumhurbaşkanı kararı, hem sözü edilen bu maddeye hem hukuk devleti ilkesini içeren 2. maddeye hem de tarafı olduğumuz “Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi”ne açıkça aykırıdır. Cumhurbaşkanı kararında “kamu yararı” ve “hizmet gerekleri”ne uygunluk bulunmamaktadır. Anılan karar ile; hukuka aykırı şekilde iş yapan örgütlerin piyasaya rahat katılacakları ve yeni düzenle birlikte piyasadaki faaliyetlerini arttıracakları da ortadadır. Karar ile ulusal ve uluslararası kamu düzenini zarara uğratacak orantısız bir kamu gücü kullanımına gidilmiştir.” dedi.

 

 

 

Loading