‘Sarıklı Amiral’ soruşturması zamanaşımına mı uğratılacak?

Geçen yıl mart ayında, Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın makam arabasıyla gittiği bir tarikat evinde, askeri üniforması üzerinde giydiği sarık ve cübbe ile fotoğrafları basına yansımış, olay kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Mehmet Sarı hakkında Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda soruşturma başlatıldı ve görevden alındı. Ancak Mehmet Sarı, 2021 Ağustos’unda Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararları ile emekliye sevk edildi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Mehmet Sarı ile ilgili yürütülen soruşturmanın akıbetini ve detaylarını farklı tarihlerde üç kez Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a sordu. Ancak Murat Bakan, Akar’dan hiç yanıt alamadı. Murat Bakan, 4’üncü kez Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi ve soruşturmayla ilgili “zamanaşımına” dikkat çekti.

 

TSK’da cemaat tarikat yapılanmasında olan herkese emsal olacak!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili “TSK’nın disipliniyle bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız. Bunun münferit bir hadise olduğu açıktır. Söz konusu fotoğraf yayınlandığında TSK idari bir soruşturmayı başlatmıştır ve sonuca bağlamıştır. Millî Savunma Bakanlığımız kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır” ifadelerini hatırlatan Murat Bakan şu açıklamayı yaptı:

“Bir yıl içinde zamanaşımına uğrayacak, olayın sene-i devresinde hali hazırda disiplin soruşturmasıyla ilgili bir adım atılmamış olması, bir karar verilmemiş olması bizde zamanaşımına uğratılarak bu amirale bir disiplin cezası verilmeyecek mi endişesi uyandırıyor. Eğer böyle bir durum olursa, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde cemaat tarikat yapılanmasında olan herkese emsal olacak. Yarın sarıklı, cübbeli sakallı gördüğümüz ve hatta kışlaya da böyle girmeye çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri personeline disiplin yönetmeliği açısından hiçbir işlem yapılmayacağı, zamanaşımına uğratılacağı, kayırılacağı, gözetileceği anlamına gelmektedir. Buna izin vermeyeceğiz. Mehmet Sarı ile ilgili üç tane soru önergesi verdik, cevaplanmadı, dördüncüsünü verdik. Kamuoyunun gündeminde tutmaya devam edeceğiz.”

 

Soruşturma zamanaşımına uğratılarak sarıklı amiralin cezasız kalması mı amaçlanmaktadır?

Murat Bakan, Hulusi Akar’a şu soruları yöneltti: YAŞ kararlarıyla emekliye sevk edilen Mehmet Sarı ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlanmış mıdır? Soruşturmanın akıbeti nedir? Mehmet Sarı ile ilgili bu olayın ortaya çıkmasının sene-i devriyesi gelmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği’nin 25. Maddesine göre; “Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren durumun oluştuğunun disiplin amirleri tarafından tespit edilmesinden itibaren bir yıl ve her halde disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra aynı sebeple yüksek disiplin kurulu tarafından ayırma cezası verilemez.” Mehmet Sarı hakkındaki disiplin soruşturmasının başladığı tarihten bugüne, Yüksek Disiplin Kurulu konuyu gündeme alarak neden karar vermemiştir? Olayın basına yansıdığı tarih itibarıyla, Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmeliği’nin 25. Maddesi uyarınca zamanaşımına uğratılarak sarıklı amiralin cezasız kalması mı amaçlanmaktadır?

 

Dini tarikatlarla bağlantılı olduğu düşünülen personellerle ilgili yürütülen başka soruşturma var mı?

CHP’li Bakan, Akar’dan şu soruların da yanıtını istedi: Soruşturma tamamlanmadan emekliye sevk edilerek Mehmet Sarı’nın tüm haklarıyla emekli olması hakkındaki görüşünüz nedir? Mehmet Sarı hakkındaki soruşturmanın genişletildiğine dair basına yansıyan bazı haberler olmuştur. Bu kapsamda soruşturmaya dahil edilen başka Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olmuş mudur? Detaylar nedir? Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görevli olup, dini tarikatlarla bağlantılı olduğu düşünülen personellerle ilgili yürütülen başka bir soruşturma var mıdır? Varsa, akıbeti nedir? Yoksa, gerekçesi nedir?