‘Beyaz Nöbet’ desteklerle güçleniyor

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), ekonomik ve özlük hakları ile halkın sağlık hakkı için başlattığı mücadele, “Beyaz Nöbet” ile devam ederken, hekimlere toplumun her kesiminden destek ziyaretleri de sürüyor.

Hekimlerin ekonomik ve özlük haklarında düzenleme içeren yasa teklifinin geri çekilmesine ve bir ayı aşkın süredir Meclis gündemine gelmemesine karşı 4 Şubat’a kadar devam edecek olan  “Beyaz Nöbet” 6. gününde de kararlılıkla devam etti.

Beyaz Nöbet’i altıncı günde, İzmir, Balıkesir ve Mardin tabip odalarından hekimler devraldı. Ankara ve Muğla tabip odalarından hekimler de nöbette yer almayı sürdürdü. Beyaz Nöbet’i gün içerisinde Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Mülkiyeliler Birliği, Anadolu Güçbirliği Konfederasyonu ve Mobbing ile Mücadele Derneği yöneticileri ziyaret ettiler.

Ziyarette konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, son dönemdeki baskıların umutsuzluk verdiğini, ancak ziyaretlerle gösterilen dayanışmanın umutlarını artırdığını söyledi.

“Bu süreç bizi inanılmaz güçlendiriyor. Emek ve meslek örgütleriyle, DKÖ ile her gün buluşuyoruz. Yeni bir mücadele de değil bu. Başından beri meslek örgütleri sesini çıkarmaya çalışıyor. Çünkü çok ciddi bir tahribatla karşı karşıyayız. Pandemi nedeniyle daha da görünür oldular. O yüzden bizim özellikle son dönemde yaptıklarımız bir tür yankı da buldu” diyen Korur Fincancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sağlık Bakanı’na “ne dediğini, ne açıkladığını” sorduğu 1 Aralık’taki videoyu hatırlattı. Korur Fincancı, “ 1 Aralık’ta o talihsiz videoyu izlemişsinizdir. Bir bakanın ne kadar yetkisi olduğunu, kararın kimin tarafından verildiğini gösteriyordu. Ben hekim olarak, meslektaşı olarak utanç duydum o tablodan. Böyle olmasın istiyoruz, bunun için emek veriyoruz” diye konuştu. Korur Fincancı ziyaretçilere “İyi ki varsınız, iyi ki birlikte mücadele ediyoruz” diyerek teşekkür etti.

DİSK heyeti ile birlikte ziyaret eden DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da TTB ve sağlık meslek örgütlerinin verdiği mücadelenin, sadece sağlık emekçilerine değil, bütün topluma, emekçilere iyi geldiğini, moral verdiğini söyledi. Sağlık alanında verilen bu ortak mücadelenin gücünün gerçekten her dönemde böyle olduğunu ve Türkiye’nin üzerine çöken bu olumsuz, karanlık tablo karşısında öncelikle umudu dimdik ayakta tuttuğunu dile getiren Çerkezoğlu, bu haklı mücadelenin yanında olduklarını söyledi. Çerkezoğlu, “Bu haklı mücadeleyi, işçi sınıfının bir parçası olarak görerek de dayanışma içerisinde olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Öz biçimiyle, mücadeleniz mücadelemizdir” dedi. TTB de DİSK’in kadim bir dostluğu, mücadele arkadaşlığı olduğunu da ifade eden Çerkezoğlu, “Her dönemde bu vardı, bunu geleceğe taşımak ve bu anlamda tüm topluma da umut olmak hepimizin sorumluluğu. Tarihsel bir sorumluluk. Bu amaçla da buradayız. Yolumuz açık olsun, omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Güçbirliği Konfederasyonu Dönem Sözcüsü ve Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Murat Akyüz de verdikleri mücadeleden dolayı sağlık emekçilerine teşekkür etti.  Omuz omuza yürüdükleri, emek verdikleri toplumla bir arada olmanın önemli olduğunu dile getiren Akyüz, “Hekimlerimizin, sağlık emekçilerinin mücadelesinin yanında olmak bizim için gurur verici. Toplumuzun ihtiyaçlarını dile getirmek adına olumlu adımlar bunlar. Anadolu Güçbirliği Konfederasyonu ve bileşenleri federasyonlar olarak sonuna kadar arkanızdayız, yanınızdayız, sonuna kadar birlikte mücadele vermekten dolayı gururluyuz” diye konuştu.

Mülkiyeliler Birliği Başkanı İlker Akçasoy da sağlıkta dönüşüm programının en ağır sonuçlarının pandemi döneminde yaşandığına dikkat çekti. Sağlık emekçilerinin o dönemde toplum adına fedakarca mücadele verdiklerini belirten ve bundan dolayı teşekkür eden Akçasoy, nitelikli sağlık hizmeti için verilen bu mücadelenin büyütülmesi gerektiğini dile getirdi. Akçasoy, “Mülkiyeliler Birliği olarak mücadelenizin yanındayız, destekliyoruz” dedi.

Loading