Merkez Bankası Denetim Yönetmeliği değişti

Denetim Genel Müdürü'nün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB), 7 yıl görev yapmış olmasına ilaveten banka dışında en az 3 yıl yöneticilik yapma şartı kaldırıldı.

Merkez Bankası’nın 29 Ağustos 2009’da yürürlüğe giren Denetim Yönetmeliği’nde değişikler yapan yeni yönetmelik, dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Önceki yönetmelikte bulunan, “Denetim Genel Müdürü, bankada denetim elemanı olarak en az yedi yıl görev yapmış olmaya ilaveten genel müdürlük dışında en az üç yıl yöneticilik yapmış bulunanlar arasından, bankanın ilgili düzenlemelerine göre atanır” ibaresi yeni yönetmelikte yer almadı.

Yeni yönetmelikte dikkat çeken bir diğer konu ise Genel Müdür’ün Danışma Kurulu’na, denetim raporlarını iade etme yetkisi tanınması oldu.

 

Yeni yönetmeliğin 9. Maddesi’nde bu konuda şöyle denildi:

“Danışma Kurulu, incelediği raporlar arasında mahiyeti itibarıyla uygun görmediği raporları gerekçesini belirtmek suretiyle yeniden düzenlenmek üzere bir defaya mahsus olarak ilgili denetim elemanına iade edebilir. Denetim elemanı, danışma kurulunun görüşü doğrultusunda raporu yeniden düzenleyebileceği gibi, gerekçesini belirtmek suretiyle raporunda değişiklik yapmaksızın danışma kuruluna tekrar sunabilir.”