Bir Model Taban Örgütlenmesi: İMBATKOOP

“Üreticiden Tüketiciye En Kısa Mesafe” hedefiyle faaliyetlerini sürdüren S.S. İmbat Üretim ve Tüketim Kooperatifi (İMBATKOOP) hem üreticiye pazar mecrası olmaya hem de tüketiciye güvenilir ve kaynağı belli ürünleri ulaştırmaya devam ediyor.
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Faaliyete başladıkları günden bu yana yaklaşık 40 kadar kooperatifin ürünlerini raflarına taşıdıklarını ifade eden İMBATKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ak, “İçinde bulunduğumuz pandemi ve son yıllarda yaşadığımız koşullar gıdanın canlılar için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Gerek pandemi koşulları ve gerekse ekonomik koşullar nedeniyle birçok şeyden vazgeçilmekte veya onların satın alınması/tüketimi ertelenmekte ancak gıda tüketilmeye devam etmektedir. Tarımsal üretim faaliyetleri gıdanın ya kendisi ya da ana hammaddesi olmaktadır. Dolayısıyla tarım ve gıda sektörleri canlılar için alternatifi olmayan sektörlerdir. Diğer yandan tarımda yaşadığımız yapısal ve dönemsel sorunlar yeterli ve güvenilir gıdanın üretimini etkilemektedir. Ülkemizde tarımsal üretimdeki düşüşler ve açıklar ithalat ile kapatılmaya çalışılmaktadır. İthalatın ülkemiz için kalıcı çözümler sunmayacağı ortadadır. O halde tarım ve tarımsal üretimin devamlılığı bir gelecek meselesi olarak ele alınmalıdır. Günümüzde bireylerin ve ailelerin tek başlarına sorunlarını çözmeleri ve ihtiyaçlarını karşılamaları oldukça zorlaşmıştır. Bu anlamda tarımda örgütlülüğün daha yaygın ve etkin olması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.

Üretimdeki sorunların yanı sıra tüketimde de sorunların var olduğunu ifade eden Erdem Ak, “Tüketim sorunlarının başında güvenilir, ekonomik ve yeterli miktarda gıda ürünü bulmak gelmektedir. Günümüzde belli yapılar gıda ürünlerinin üretilmesinde ve tüketiciye ulaştırılmasında çok belirleyici durumdadırlar. Bu belirleyicilik gıdanın miktarını, fiyatını ve niteliğini doğrudan etkilemektedir. Örneğin son aylarda yaşadığımız ekonomik sorunlar en çok gıda ürünlerinde kendini göstermektedir. Toplumun özellikle dar gelirli kesiminin gıda fiyatları karşısında zorlanması mevcut yaklaşım ve koşullar ile artmaya devam edecektir. Oysa yeterli ve sağlıklı beslenme vazgeçilmez bir insan hakkıdır.

Bununla beraber üretimdeki yetersiz örgütlülük hali tüketimde de kendini göstermektedir. İzmir ili örneğinden hareketle yaklaşık 4 milyon insan aynı zamanda o kadar tüketici anlamına gelmektedir. Ancak anlatılmaya çalışılan hikayelerin aksine bu ve benzeri sorunları bireylerin /ailelerin tek başlarına çözmesi çok zordur. Bu zorluk ve zorunluluk tüketimin de örgütlenmesini kaçınılmaz hale getirmektedir. Son yıllarda hızla eriyen ‘orta sınıf’ hem dünya hem de ülkemiz gerçeğidir. Başka bir ifadeyle gelir dağılımındaki adaletsizlikler nedeniyle insanların büyük çoğunluğu ciddi gelir kayıpları yaşamaktadır.  O halde benzer sorunları yaşayan insanların bir araya gelerek çözümler araması dolayısıyla tüketimin ve tüketicinin örgütlenmesi gerekmektedir.

Özetlenen gerekçelerle üretim ve tüketim konularının bir çatı altında ele alındığı ve model bir ‘taban örgütlenmesi’ olarak İMBATKOOP’u kurduk” diye konuştu.

 İMBATKOOP’un sadece kooperatifler ve üreticiler ile işbirliği ve güç birliği yapmadığını söyleyen Erdem Ak, “Aynı zamanda dernek, vakıf ve platformlarla da işbirliği protokolleri yaparak güçlerimizi birleştirmeye çalışıyoruz. Herkesin artık rahatlıkla gördüğü gibi pandemi koşulları ve kronik hale gelen ekonomik sorunlar yüzünden bireylerin, ailelerin ve grupların birlikte çözümler araması zorunludur. Biliyoruz ki sorunlar aşağı yukarı aynıdır ve hemen hemen herkes için geçerlidir. O halde birlikte hareket ederek birçok sorunun üstesinden gelmek mümkündür.

İMBATKOOP olarak bu anlayışla dayanışmayı ve gelişmeyi benimseyen herkesle işbirliği yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.