CHP’li Kılıç: “Ekonomik kriz çocuklarımızın beslenmesini de vurdu”

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, “yaşanan ekonomik kriz nedeniyle 0-5 yaş grubunun yetersiz beslenme sorununu” Meclis gündemine taşıdı.

CHP Milletvekili Av. Kılıç, konuyla ilgili hazırladığı araştırma önergesini TBMM Başkanlığı’na sundu. TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin ve halkın ekonomik olarak son dönemde yaşadığı sıkıntıların ortada olduğunu belirterek, “TÜİK’in aralık ayı enflasyonunu yüzde 13.58, 2021 yılı enflasyonunu ise yüzde 36.08 olarak açıklamasına rağmen gerçek enflasyon yüzde 80’dir ve neredeyse ürünlere, malzemelere her gün zam gelmektedir. Market çalışanları yükselen fiyatlara yetişmek için çoğu zaman gün içerisinde birkaç kez fiyat etiketlerini değiştirmek zorunda kalmaktadır.” dedi.

“Zam yağmurları” altında ezilen vatandaşların mutfaklarında tenceresinin kaynamadığını, artık halkın en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldiğini vurgulayan Av. Kılıç, iğneden ipliğe her şeye zam geldiği bir ortamda halkın her geçen gün fakirleştiğine işaret etti.

“Anne ve babalar bebeklerini doyuramıyor, besleyemiyor”

CHP İzmir Milletvekili Av. Kılıç, açıklamasında şu hususları belirtti: “Pazar artıklarıyla beslenen, ‘askıda ekmek’ kuyruklarında hayatları heba olan yurttaşlarımız yeterli gıdaya ulaşmada zorluk yaşamaktadır, hatta bazı vatandaşlarımız günlük beslenmeleri için gerekli olan temel gıda ihtiyaçlarına dahi ulaşmada zorluk çekmektedir. Bu durum da yurttaşlarımızın yaşam hakkını tehdit etmektedir. ‘Mutfaktaki yangın’, fahiş fiyat artışları karşısında artık ‘mutfağı kül’ etmektedir; yurttaşlarımızın umutları, yaşama sevinci ve geleceği mutfaklarıyla birlikte kül olmaktadır.

Vatandaşlarımız günlük beslenmeleri için gerekli olan temel gıda ihtiyaçlarına ulaşmada zorluk çekerken, bu zorluk ülkemizin geleceği olan 0-5 yaş arası bebeklerimiz, çocuklarımız için daha büyük tehlike arzetmektedir. Büyüme çağındaki bebeklerimiz anne sütünden sonra günlük beslenmeleri için mama vb. besinlere ihtiyaç duymaktadır; bunun için de bebeğin anne ve babasının bu besinleri alabilecek yeterli ve düzenli bir gelirinin olması önem arzetmektedir. Ancak günümüzde yaşanan fiyat artışları ile birlikte anne ve babaların, bebeklerinin ihtiyacı olan mama vb. besin ürünlerini alabilecek düzeydeki gelirden giderek uzaklaştıkları, fakirleştikleri görülmektedir. Hele günlük ve güvencesiz çalışan vatandaşlarımız için bu tablo daha da vahimdir. Bu anne ve babalar için gıda alımları iyice azalmıştır; alım tercihleri değişmiştir, et ve süt ürünleri alım listesinden tamamen çıkarılmıştır; çocuk bezi lüks ihtiyaç haline gelmiştir. Bu nedenlerden dolayı da bebeklerimiz, çocuklarımız yetersiz beslenmektedir.”

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. Kılıç, yüksek gıda fiyatları ve Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybının, Türkiye’de vatandaşların gıdaya kolay bir şekilde ulaşmasınaimkan tanımadığını ve bunun da “gıda krizine” yol açabileceğini vurguladı.

Mama alacak parası olmayan aileler; şekerli su, unlu bulamaçile bebeklerini doyurmaya çalışıyor”

 Yaşanan “ekonomik girdap” nedeniyle çok zor durumda olan ailelerin, krizin derinleşmesi ile birlikte hanedeki kadınların kıt kaynaklarla oluşturduğu “geçim stratejisi” ile ayakta durmaya çalıştığını dile getiren CHP’li Av. Sevda Erdan Kılıç, “Mama alacak parası olmayan aileler; şekerli su, unlu bulamaç, hazır çorba ve pirinç lapası ile bebeklerini doyurmaya çalışmaktadır. Bebekler yarı aç, yarı tok sürekli hastane yollarında büyümektedir.” dedi.CHP Milletvekili Av. Kılıç, yetersiz beslenmenin aynı zamanda bir “kronik açlık” durumu olduğunu ve bu nedenle çocukların, bünyeleri zayıf kaldığı için yetişkin olduklarında da hayatları boyunca bir sürü hastalıkla boğuştuğunu bildirdi.

“Yetersiz beslenen 0-5 yaş grubu ‘bodur’ kalıyor”

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, Türkiye’de uzun süreli beslenme bozukluğu sonucu 0-5 yaş grubunun“bodur”(yaşa göre boy kısalığı) kaldığını belirtti. Daha çok kırsal kesim ve yoksul ailelerin 5 yaş altı bebekleri ve çocuklarında yetersiz beslenme problemi bulunduğunu, yetersiz beslenmenin de çocuklarda birçok rahatsızlığı tetiklediğini kaydeden Av. Kılıç, “Bu durum yetişkinlikte de devam etmektedir; ‘beslenme ilintili’ hastalık dediğimiz diyabet, hipertansiyon, gelişim geriliği ve enfeksiyon hastalıklarına sık yakalanmalarına neden olmaktadır.” ifadesini kullandı.

UNICEF raporuna göre, dünyada 5 yaşın altındaki yaklaşık 150 milyon bebek ve çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle bodurkaldığını, 50 milyondan fazlasının ise zayıf olduğunu vurgulayan CHP Milletvekili Av. Kılıç, TürkiyeNüfus ve SağlıkAraştırması verilerine göre ise yetersiz beslenme nedeniyle Türkiye’de 5 yaş altı çocuklarda bodurluk oranının yüzde 6 olarak gerçekleştiğini; bodurluk oranının erkek çocuklarda kızlara göre daha yüksek olduğunu bildirdi.

TBMM Divan Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, kronik yoksulluk içinde yaşayan bebek ve çocukların sağlığı, yoksul olmayanlarla karşılaştırıldığında daha yüksek risk altında olduğunu ifade ederek, “Yetersiz beslenme, çocukların beden ve zihnin gelişimini, sosyo-duygusal gelişiminde büyük eksiklikleri ortaya çıkarmaktadır, ileride öğrenme güçlüğüne ve kronik hastalıklara neden olmaktadır ve yaşam süresi de kısalmaktadır.” dedi.

Adlarını Durdu, Yaşar koymak bebekleri yaşatmıyor, yaşamaları için yeterli beslenmeleri gerekiyor”

Türkiye’de ulusal ve bölgesel düzeyde yapılanaraştırmalarla saptanan yetersiz beslenmeyle ilgili sağlık sorunlarının başlıcalarını; 0-6 yaş grubu çocuklarda protein-enerji malnütrisyonu, anemi (kansızlık) ve raşitizm oluşturduğunu belirten CHP’li Av. Kılıç, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Ülkemizdeki bebek ölüm oranları, Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığı zaman yüksek oranlardadır. Halkımız doğan bebeklerinin yaşamasını istemektedir ve bu nedenle de bebeklerine Durdu, Duran, Durmuş, Yaşar gibi adlar koymaktadır. Fakat adlarını Durdu, Yaşar koymak bebekleri yaşatmamaktadır, onların yaşaması için yeterli beslenmeleri gerekmektedir.

Ülkemizde bebeklerde düşük doğum ağırlığı (2500 gram) ile doğum oranı yüzde 10.0’dur. Bebek ve çocuk ölümlerinin çoğu yetersiz beslenmeye bağlı büyüme ve gelişme bozuklukları ile önlenebilir hastalıklar olup; protein, enerji, vitamin ve mineral eksikliğinin neden olduğu beslenme yetersizliklerinden kaynaklanmaktadır.

 Bu bağlamda, yetersiz beslenen 0-5 yaş grubunun büyüme ve gelişimlerinin yaşıtlarına göre geride olmasına çözüm bulunması, bu yaş grubunun yetersiz beslenmesinin nedenlerinin araştırılması ve bu önemli sorunun giderilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasa’nın 98 inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımla arz ederim.”

Loading