Yeni yıl, yeni umutlar…

Yeni bir yıla girerken umudu canlandırmak ve yaşam sevincini diri tutmak gelenektir. Bu sade ve masum gelenekte, insanın hayata tutunmasının ve geleceğe yönelmesinin ipuçları ve izdüşümleri vardır!

Hayatın güçlüklerine, sıkıntılarına ve zorluklarına karşı; bir anlamda güç toplama ve direnç yenilemedir bu güzel / anlamlı gelenekler…

 

Umudu kesme yurdumdan!

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, bu yıl da büyük ölçüde öyle olacak. Tüm haksızlıkların, adaletsizliklerin ve kötülüklerin, biten yılla birlikte geride kalmasını isteyeceğiz, dileyeceğiz… Çoğunlukla öyle olmayacağını, bu işin o kadar da kolay olmadığını bile bile, bu dileklerimizi bilincimizden ve yüreğimizden geçireceğiz.

Elbette yeni yılla birlikte, hayatın acı gerçekleri tüm acımasızlığıyla devam ediyor olacak. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen olumsuz haberler, yine yüreklerimizi dağlayacak. Ancak biz yine de her şeye karşın, halkımızdan ve insanlıktan umudumuzu kesmeyeceğiz. Yürek tellerimizde, değerli sanatçımız Zülfü Livaneli’nin o ünlü ve güzelim bestesinin tınıları ses bulacak: “Nasıl başlarsa fırtına / Öyle diner birdenbire / Bir ışık parlar yeniden / Karanlıklar arasından / Umudu kesme yurdundan…”

 

Şili’den esen umut rüzgârları 

Bu arada elbette umudumuzu diri tutacak güzel gelişmeler de yaşanacak. Tıpkı geride kalan 2021 yılının son günlerinde Şili’de yaşanan güzel gelişmeler gibi…  Şili’de halkçı, sol, sosyalist siyasal ve toplumsal güçleri ortak bir program etrafında buluşturan, 35 yaşındaki Gabriel Boric devlet başkanı seçildi. Karşısındaki rakibi, faşizm ile neoliberalizmin ortaklığını temsil eden aşırı sağcı Jose Antonio Kast’ı geride bıraktı.

Şili, bizcileyin, ‘Venceromos’ marşlarıyla ve darbe döneminde Santiago stadına kapatılıp, gitar çalan parmakları ezilerek işkencede öldürülen Şilili ünlü müzisyen Victor Jara’nın şarkılarıyla yetişmiş kuşaklar için; çok derin anlamlar ifade ediyor. Seçimle işbaşına gelmiş sosyalist Allende’nin, Pinochet ve askeri cunta tarafından devrilip katledilmesini unutamıyoruz!

Ekonomi-politik ve sınıf siyaseti öne çıkıyor

Benzer tarihsel ve siyasal olaylar nedeniyle ülkemizle de özdeşleştiğini düşündüğümüz Şili’de yaşanan gelişmeleri, doğrusu çok önemsiyoruz. Şili ve Latin Amerika ile birlikte, dünyanın farklı noktalarındaki ekonomik ve siyasal gelişmeler; bizi yeni düşünsel / eylemsel çıkarımlara götürüyor. Bu çıkarımlar içinde altını çizmek istediğimiz temel öge, ekonomi-politiğin ve sınıf siyaseti yaklaşımının yeniden öne çıkmasıdır.

Epeyce bir süredir politik alanda ‘kimlik siyaseti’ ve ‘kültürel çatışmalar’ belirleyici olmuştu. Bu moda yaklaşım ülkemizde de etkilerini hissettirmişti. Etnik kimlik, mezhep, inanç temelli siyaset ve kültürel çatışmalar neredeyse siyasal mücadeleyi teslim almıştı. Ancak, özellikle salgın sonrasında, ekonomik sorunların başat mesele haline geldiği, işsizliğin, yoksulluğun, gelir adaletsizliğinin arttığı günümüz koşullarında; ekonomi-politiğin yeniden önem kazandığını ve sınıf temelli siyaset yapma anlayışının öne çıktığını görüyoruz.

 

Neoliberalizm güç kaybediyor

Sosyal Demokrat Dergi’nin (SD Dergi) son sayısında, çok önemsediğimiz bir makale yayımladık ve bu konuları enine boyuna irdelemeye çalıştık. “Günümüzde düşünsel ve eylemsel planda, alışılmış kalıplar, yinelenen yaklaşımlar artık geçersiz hale geliyor. Otoriter liderlerin ve yönetimlerin sorunları çözemeyeceği, tam tersine sorunları ağırlaştırdığı hayatın içinde yaşanan somut gelişmelerle daha iyi anlaşılıyor ve kavranıyor. Dolayısıyla, ekonomide sömürüye dayalı neoliberal anlayışın, siyaset alanında da otoriter yönetimlerin aşılabilmesi için yeni arayışlar gündeme geliyor.” (Türkiye’de ‘Demokrasi’ Mücadelesi; CHP’nin ‘İttifak’ Politikaları ve ‘İktidar’ ile ‘Birinci Parti’ Olma Hedefleri – Mehmet Şakir Örs / SD Dergi Sayı:130-131-132)

Toplumsal ve siyasal mücadele alanındaki bütün bu arayışlar, yeni yol ve yönsemeleri de beraberinde getiriyor. Genel olarak, neoliberal kapitalist anlayış güç kaybederken, kamucu, halkçı ve sosyal kalkınmacı siyasetler öne çıkıyor.

 

2022, önemli siyasal ve toplumsal gelişmelere gebe

2022 yılı, hem dünya ve hem de ülkemiz siyaseti açısından oldukça önemli ve sıcak gelişmelere gebe görünüyor. Ekonomik ve siyasal sorunların önümüzdeki süreçte varacağı nokta, yeni siyasal gelişmelerin de belirleyicisi ve tetikleyicisi olacak.

Dostlarımızın ve okurlarımızın yeni yılını içtenlikle kutluyor; yeni yılın, ülkemize, halkımıza ve tüm insanlığa, iyilikler / güzellikler getirmesini yürekten diliyoruz.

Loading