Liyakat, Basiret ve cesaret yokluğu… (2)

4) Neler yapılmalıdır?

Ülkesini seven, halkının düşünen bir iktidarın kısa sürede bile yapabileceği çok şey vardır:

a) Güven tesisi: Halkın büyük bölümü iktidara güvenmemektedir. Zira devamlı olarak, gerçek dışı bilgilere, rakamlara muhatap olmaktadır. Hiçbir vaat yerine getirilmemektedir. Bu güvenin tesisi için kuvvetler ayrılığının, gerçek demokrasinin tam anlamı ile fikir, ifade, inanç, teşebbüs hürriyetlerinin, mal ve can güvenliğinin, adil ve bağımsız yargının, liyakat sisteminin, başta merkez bankası olmak üzere, kurumların bağımsız kılınmasının gerçekleştirilmesi şarttır.

b) Samimi, ciddi bir tasarruf politikası uygulanmalıdır. Lüks, israf, partizanlık, torpil, yolsuzluklar, çarpık ihale düzeni, rüşvet önlenmelidir. Şeffaf denetime açık bir düzen ortaya konulmalıdır. (Başlangıcı Sayın Erdoğan gerçekleştirmelidir. Kendi maaşının ve milletvekili maaşlarının yüzde 50’si indirilebilir. Saray giderleri minimum olmalıdır. Uçak, helikopter, makam aracı israfı sona erdirilmelidir.)

Yap, işlet uygulamaları sona erdirilmelidir. Birden fazla ücret alımı yasaklanmalıdır. Tüm kamu nakitleri, tek bir havuzda toplanıp, borçlanma ihtiyacı ve faiz yükü azaltılabilir. Mülteciler kamburundan kurtulmalıdır.  Kanal İstanbul gibi gösteriş yatırımlarından vazgeçilmelidir. Gerilim, kavga, hakaret, iftira, tehdit, ayrımcılık, baskı politikaları terk edilmelidir.

c) DPT yeniden kurulmalıdır. Tarım, enerji, eğitim, savunma sanayine öncelik verilmelidir. Teknoparklar artırılmalı ve geliştirilmelidir. Üniversiteler üretken hale getirilmelidir. Özellikle tüm tarım girdilerinin (tohum, gübre, zirai ilaç, hayvan yemleri vs.) ülkemizde üretilmesi sağlanmalı, ithalata son verilmelidir. (Bu konuda devlet gerekli yatırımlara bizzat öncelik etmelidir. ) Tarım e hayvancılıktaki girdilere uygulanan KDV ve ÖTV oranları yüzde 1 ve 2 olmalıdır. (Aynı uygulamalar, aşı, ilaç vb. tıbbi malzemeler için de yapılmalıdır.) ormanlar, meralar, ekilmeyen tarım arazileri, köylülere (ağalara değil) çok ucuz fiyatla, mutlaka ekme şartları ile kiralanmalıdır. Ceviz, fındık, badem, fıstık, kestane, zeytin vb. ekimleri teşvik edilmelidir. (32 milyon dekar arazimiz boştur.)

d) Çok sayıda, iş arayan ziraat ve orman mühendisimiz mevcuttur. Bunlar köylerde görevlendirilmelidirler.

e) Madenlerin, HES vb.lerin tabiatı mahvetmesine, ağaçları katletmesine izin verilmemelidir. İmar rantları sona erdirilmelidir. Vahşi sulama önlenmeli, yağmur suyu hasatları gerçekleştirilmelidir.

f) Üretici, tüketici zinciri kurulmalı, tüm üretimin hallere girmesi sağlanmalıdır. (Yıllık sebze üretimi 55 milyon tondur. Bunun 29 milyon tonu kayıt dışıdır. Yüzde 35’e yakını da israf edilmektedir.)

g) Tüm bu konularda, mahalli idarelere görev, yetki ve destek verilmelidir. Daha çok ilaveler yapılabilir. Yeter ki istensin ve liyakat ön plana geçsin. Ama saray hala fütursuzca isafını sürdürüyor. Tanesi 1.8 milyon Euro olan 3 adet Mercedes alabiliyor. Buna rağmen TBMM’de “din, iman, ezan” istismarı yapabiliyor. Yüce Rabbim güzel dinimizi bu istismarcılardan kurtarsın…