Yapılan yanlış ekonomik politikalar ‘nas emri’ gibi gösterildi

Konuya çok yönlü bakmak gerekir. Öncelikle “nas” konusuna açıklık getirilmelidir. “Nas”, Kuran ve sünnet hükümleridir. Şüphesiz, inananlar bu hükümlere uyarlar. Ancak… Ülkemizde ekonomik açıdan olup bitenleri yani bilhassa yabancı paranın bir anda tavan yapmasını ve yine bir anda düşüşe geçmesini, hem de önemli bir ölçüde düşüşe geçmesini böyle mi izah etmek gerekir? Diğer bir deyişle birkaç gün içinde olup bitenleri açıkçası yüzde 4/0’a varan örtülü faizi bu tarz mı izah edeceğiz? Hatta yabancı paraların değer kazanıp Türk lirasının değer kaybetmesini de bununla mı izah edeceğiz? Ve hatta izah edebilir miyiz? Artık devleti naslara yani dini esaslara göre mi yöneteceğiz? Oysa biraz geriye baktığımızda böyle bir durum siyasi partiler için kapanma sebebidir. AKP 30 farklı eylemden dolayı laikliğe aykırı faaliyetlerin odağı haline gelmekten Anayasa Mahkemesi tarafından hüküm giymişti. Kaldı ki Anayasanın 24. maddesinin son fıkrası:

“Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz” amir hükmünü taşımaktadır.

İfade edilen bu hükümle beraber esas mesele, yapılan yanlış ekonomik politikaların “Nas emri” gibi gösterilmeye çalışılmasıdır. Çünkü Nas, ”Paranızın değerini düşürseler, devletin hazinesini boşaltsalar bile sesinizi çıkarmayın, alınan kararları sineye çekin, değerini düşürmek suretiyle cebinizdeki parayı çalmalarına izin verin“ demiyor ve demez de. Sonuç olarak konu ne söylendiği gibi “dini” açıdan ve ne de bilhassa laik hukuk sistemi ve Anayasa açısından izah edilemez.