ESİAD Yuvarlak Masaları çalışıyor

ESİAD, Yuvarlak Masalarının katkılarıyla çevrimiçi toplantılara devam ediyor.

Son olarak ESİAD Hukuk ve Yasal Politikalar Yuvarlak Masası katkılarıyla Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi, İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Çalışkan’ın konuk konuşmacı olduğu ve tahkim konusunun ele alındığı bir toplantı düzenledi.

 

Moderatörlüğünü Hukuk ve Yasal Politikalar Yuvarlak Masası Başkanı Av. Devrim Çukurun yaptığı toplantının açılışında bir konuşma yapan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KARABAĞLI, tahkim konusunun iş dünyası için çok önemli olduğunu ve bu hukuki kanalın hem yeterince bilinmediğini hem de yeterince kullanılmadığını söyledi.

 

Çözüme herkesin, her zaman ihtiyacı olduğunu söyleyen ESİAD Başkanı Karabağlı Günümüzde bir çok alanda ekonomik ve finansal risklerin yanında farklı riskler ve son dönemde özellikle teknolojik rekabet içindeyiz. Ülkemiz pandemi ile birlikte yabancı yatırımcıların daha fazla ilgisini çekiyor. Bu bağlamda hukukun üstünlüğü ayrıca önem kazandı. Hukukta hızlı ve adaletli çözüm bu sebeple de değerli. Bahse konu olan uzlaşı kültürünü ve tahkimi pratik hayatta kullanmak durumundayız. Bu anlamda İstanbul Tahkim Merkezinin özelliklerini bu toplantıda iş dünyasına tanıtmak istedik” dedi.

 

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü Öğretim Üyesi, İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı iş dünyasının çok özel bir dönemden geçtiğini, öngörülemez, sürprizlerle dolu bir dönem yaşandığını söyledi.

 

Reel sektörün önce sürdürülebilir olması sonra da büyümesinin Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Akıncı, Tahkim, mahkemeden farklı olarak bir uyuşmazlıkları çözüm yöntemidir. Taraflar sözleşmede uyuşmazlıkları hakem denilen kişiler tarafından çözülmesi hususunda anlaşırlarsa uyuşmazlık tahkimde çözülür” dedi. Tahkim için tarafların anlaşması, başka bir deyişle sözleşmeye tahkim şartı konulması gerektiğini söyleyen Prof. Akıncı, Yaptığınız sözleşmeye, Bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar İstanbul Tahkim Merkezi kurallarına göre İzmirde çözülecektir” maddesini eklediğinizde tahkim ile sorunları hızlı ve adaletli çözme imkanına kavuşacaksınız” dedi.

 

Akıncı: “İTM hakimleri alanında uzman”

Ahilik müessesi sayesinde kendi çözüm yollarını bularak mahkemeye, Kadı’ya gitmeden çözmeyi başarmış bir kültürden geldiğimizi söyleyen Prof. Akıncı, Dolayısıyla bu coğrafya tahkime hiç yabancı değil. İstanbul Tahkim Merkezi son derece etkin bir hizmet sunan bir merkez” diye konuştu.

İstanbul Tahkim Merkezinin 6570 sayılı Kanun ile kurulduğunu söyleyen Prof. Akıncı, Uyuşmazlıklar mahkemelerde senelerce süren bir yargılama neticesinde çözülüyor. İstanbul Tahkim Merkezi hem adaleti hem de hızlı sonuç almayı taraflara sunuyor. Yargılamada yavaşlık Türk yargısının önemli bir sorunu. Mahkemelerde davalar 5-6 sene sürünce sözleşmeyi ihlal eden, sözünü tutmayan, borcunu ifa etmeyen taraf avantaj elde ediyor. Oysa İTK’de davalar 6 ay içinde sonuçlandırılıyor, seri tahkimde bu süre 3 ay. Bu sebeple ticari sözleşmelere tahkim maddesinin koyulması çok önemli” dedi.

 

Hakemlerin alanında uzman kişilerden oluştuğunu, bunun da adaletin sağlanmasında önemli bir etki yaptığını söyleyen Prof. Akıncı, Taraflar hakemleri seçebilirler, ancak hakemde anlaşamadıkları zaman hakemi biz atıyoruz. Yargılama ücreti de yüksek değil, İstanbul Tahkim Merkezini kurgularken en çok önem verdiğimiz hususlardan biri bu, daima mahkemeden ödenecek harçların altında kalmasına özen gösterdik. Orta ve büyük davalarda mahkeme harçlarının çok altındaki bir bedelle çözebilirsiniz. Web sitesinde hesaplayıcı da bulunuyor” diye konuştu.

 

Finansın başkenti İstanbul olduğu için İstanbul Tahkim Merkezi, tüm dünyada bu şekilde diyen Prof. Akıncı,m Türkiyeye hizmet veriyoruz. İstanbul ile sınırlı değiliz” diyerek sözlerini tamamladı.

 

Çalışkan: Tahkim esneklik sağlar”

İstanbul Medeniyet Üniversitesi  Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Çalışkan farklı kurumsal tahkimlerin neler olduğunu ayrıntılı olarak anlattı. Ticari, ekonomik, politik bir takım risklerle karşılaşan iş dünyasının bu riskleri iyi analiz etmesi gerektiğini söyleyen Prof. ÇalışkanHukuki risk de bunlardan biri. Uyuşmazlık çıktığında nerede çözüleceğini belirlemek bu süreçte önemli bir adım” dedi. Uluslararası anlaşmazlıkta mahkemelere başvurmanın çeşitli sorunlar yarattığını söyleyen Prof. ÇalışkanAncak tahkim esneklik sağlıyor. Tahkimin usulü, lisanı, zamanı, mekanı ve kurumu ile, önceden belirleyerek çözüme hızlı ulaşma garantisi sağlamış oluyorsunuz. Ticaret insanlarının ticari ilişkilerde gizlilik de önemli. Tahkim yargılamasında da bu gizliliğe ayrı bir önem veriliyor” dedi.

 

Dünyada birçok tahkim merkezi olduğunu hatırlatan ve öne çıkanları ayrı ayrı tanıtan Prof. ÇalışkanBir sözleşme yaparken hakem atama süreleri, tahkim kurumunun itibarı, Covid-19 nedeniyle çevrimiçi imkanları var mı, gizliliğe nasıl bakılıyor gibi alanları inceleyerek tahkim kurumunu seçmek gerekiyor. Hakem seçiminde de aynı özeni göstermemiz gerekiyor” diye konuştu. 

Loading