Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi Sivil Toplumda Dönüşüm Yaratıyor

Sivil toplum gönüllüleri Oya Demir ve Özge Can Görgün’ün kuruluş fikrini ortaya attıkları Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi, farklı alanlarda uzman kişi ve kurumları aynı çatı altında buluşturarak toplumsal problemlere etkili çözüm getirmeyi hedefliyor.

Profesyonel iş hayatlarına devam ederken, 20 yılı aşkın süredir sivil toplum alanında gönüllü çalışmalar sürdüren Oya Demir ve Özge Can Görgün, bu süreçte edindikleri deneyimleri ve gözlemlerinden damıttığı beklenti ve eksikliklerden yola çıkarak Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi kurduklarını söyledi.  Geleceği Paylaş Kurucusu Özge Can Görgün, “Birlikte projelerde yer aldığım Oya Demir ile bir araya gelerek hiyerarşik bir yapılanmanın olmadığı daha etkili ve klasik sivil toplum kuruluşunun dışında bir yapıyı nasıl yaratabileceğimizi düşündük ve farklı alanlarda uzman kişi ve kurumları bir araya getirebilirsek ortak akıl ve güçbirliği ile daha çok çalışma yapabileceğimize, problemlerin çözümüne daha fazla katkı sağlayabileceğimize karar verdik. Bu inanç ile 2017 yılında “Sorumluluk Bireyseldir” ana fikrinden yola çıkarak Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifini kurduk” dedi.

Yaşam boyu değişim için her gün öğrenen ekip

Toplumsal sorunların çözümü için değişimin ve dönüşümün anahtarı olmak ve bunu sağlayacak modeller geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Oya Demir, “İçinde yaşadığımız dünyada ne yazık ki toplumu ve dünyayı etkileyen çok fazla sorun var ve her geçen gün daha farklı kriz ve sorunlarla karşılaşmaya devam ediyoruz. İstihdam, çevre, sağlık, şiddet, yoksulluk, adalet, eğitim…Tüm bunlara çözüm üretmek için bireysel ve kurumsal olarak değişim ve dönüşüme hazır olmak gerekiyor. Çözüm için ilk yapılması gereken bireylerin ve kurumların gerçekten yetenekleri doğrultusunda çözüme odaklanması, tam kapasite ve potansiyellerini ortaya çıkarması, bunu doğru araçlarla planlı ve organize olarak kullanması. Geleceği Paylaş Sivil İnisiyatifi’nde bunu yapıyoruz. Bu hedefimize yürürken, değişime ve öğrenmeye açık, her gün öğrenen güçlü ekibimizle paydaşlarımızı geleceğe taşıyoruz” diye konuştu.

Hedef paydaşları bir araya getirmek

Geleceği Paylaş olarak odaklarına bireyleri, kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını aldıklarına dikkat çeken Demir, öncelikli olarak faaliyetlerini sivil toplum alanında gerçekleştirdiklerini söyledi. Şu anda üç ayrı model geliştirdiklerini vurgulayan Demir, “Bir tanesi sivil toplum kuruluşları, diğeri özel sektör ve son olarak bireyler için. Her çalışmamızda yerel yönetimler, kamu kurumları, kalkınma ajansları, üniversiteler, özel sektör ve o bölgedeki tüm ilgili paydaşları bir araya getirmek için çaba harcıyoruz. Kapasitesini geliştirmek isteyen sivil toplum kuruluşlarına destek oluyoruz, onlarla birlikte kuruluş amaçlarına uygun projeler planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Her yıl bir sivil toplum kuruluşunu “evlat” ediniyoruz. İhtiyaç duydukları alanlarda birlikte öğrenme süreci planlıyoruz. Diğer yandan farklı bölgelerde bölgesel kalkınma odaklı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Özellikle iş dünyası federasyonları ile bölgesel ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma odaklı projelerin kalkınma ajansları bölge planları ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında ortak akıl ile planlanması ve geliştirilmesi için çalışıyoruz” dedi.

Katılımcılığı ve Kapsayıcılığı Arttırmak için “Fikrimiz.org”

Türkiye’de ilk defa iş dünyası federasyonlarının kapasitesini geliştirmek ve bölgesel kalkınmaya destek olmak amacı ile hayata geçirdiğimiz “Güçlü Kurum Güçlü Bölge” Projesi kapsamında “Sosyal İş Modeli”ni uyguladıklarına dikkat çeken Demir, “Tüm çalışmalarımızın en vazgeçilmez adımı ise her aşamayı toplumun yaratıcı enerjisi ile geliştirmek. Bu amaç ile toplumun kolektif zekasının toplumun faydasına nasıl kullanılabileceğini araştıran, işin içine mobil teknoloji, büyük veri, doğal dil işleme gibi kavramları Türkçe metin madenciliği, nitel analizler, ideal kitle kaynak (crowdsourcing) ve fikir toplama kurguları konularında algoritmalar geliştiren Videa Bilişim Sosyal Girişimi ile fikrimiz.org platformunu kurduk” de di.

Fikrimiz.org platformu ile tüm kurumlar çözmek istedikleri sorun ve geliştirmek istedikleri çalışmalar için geniş kitlelerden fikir toplayabilir. Şu anda ülkemizin farklı bölgelerinde bölgesel sorunların çözümü için fikir maratonları düzenlediklerini belirten Demir, sözlerini şöyle tamamladı:

Geleceği Paylaş olarak İki kişiyle çıktığımız yolda bugün 16 kişilik bir ekip ve farklı kurumlar ile ülkemizdeki toplumsal sorunlara çözüm üretebilmek adına gönüllülük ilkesi ile farklı bölgelerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”