Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Siyaset insanlarının sorumlulukları vardır

Siyaset insanlarının iki türlü sorumlulukları vardır. Bunlardan biri siyasal sorumluluktur. Diğeri ise hukuksal sorumluluktur.

Siyasal sorumluluk yaptıkları eylem ve işlemlerden dolayı siyaseten takınmaları gereken tutum demektir. Bunun içinde iki yol vardır: Ya istifa ederler ve ya görevden azledilirler.

 Hukuksal sorumluluk ise yaptıkları eylem ve işlemlerden dolayı yargı önüne çıkmalarıdır. Olayda, adı geçen bakan, “Bakanlığına aile şirketinden piyasa değerinin üzerinden bir beden ile 9 milyon TL’lik dezenfektan aldığı” ortaya çıkmış ve Bakan Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmıştı.

Görüldüğü üzere “siyasi sorumluluk” gereği, görevden alınmakla, bu sorumluluk yerine getirilmiş olmaktadır. Ancak, konunun hiç şüphesiz bir de “hukuksal boyutu” vardır.

Çünkü istifa ettim veya görevden alındım ile konu bitmemektedir ve bitmemelidir. Hele bu tarz görevde bulunanlar yukarda değindiğim gibi hukuksal sorumluluk gereği yargı önüne çıkmalıdır.

“Takipsizlik kararı” da şüphesiz bir yargısal faaliyettir. Ancak kamuoyunun tatmin olabilmesi için bu ve benzer eylem ve işlemlerde konunun yargı önüne taşınması ve “muhakeme” dediğimiz mekanizmanın işlemesi gerekir.

Bunun için de konu ile ilgisi olanların “takipsizlik” kararına karşı “itiraz” yollarına başvurarak konunun yargı önüne çıkmasının temini mümkündür.