İstihdam teşvikleri masaya yatırıldı

SGK İzmir İl Müdürü Ekrem Gülcemal’in katılımlarıyla SGK Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısı online olarak gerçekleştirildi.

Genç iş insanlarının yoğun ilgisiyle gerçekleşen, İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ekrem Gülcemal’in konuşmacı olduğu etkinlikte, SGK prim teşvik sistemi, yararlanma koşulları ve bunlardan faydalanabilecek kuruluşlar hakkında detaylı bilgiler verildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, SGK teşviklerinin birçok şirketin personel maliyetlerinden tasarruf ederek kazancını artırdığı önemli bir yol olduğunu hatırlatarak, “Çalışan sayısında herhangi bir sınırlama olmaksızın, küçük ve büyük ölçekli tüm işletmeler, her ay sigortalı çalışanları için yatırdığı sigorta priminde teşvik, destek ve indirimden faydalanarak personel maliyetlerinden tasarruf edebilirler. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl şirketlere birçok destek sağlayan SGK 2021 yılında da yeni teşvikler oluşturarak desteklerini sürdürmüştür” dedi.

Dünya Kalkınma Raporu’na da değinen EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yelkenbiçer, rapora göre, Dünya’da on işten dokuzunun özel sektör tarafından arz edildiğini vurgulayarak, “Özel sektörün istihdam yaratmada büyük rolü mevcuttur. Burada ekonomik kalkınmayı sağlamak için devlete destekleyici bir görev düşmektedir. Uygun yatırım ortamını sağlayarak ekonomik büyüme için özel sektörü desteklemek ve yapısal istihdamı teşvik projeleri ile ekonominin kalkınmasına yardımcı olmak devletin esas görevlerinden birisidir. Bu fonksiyonu gerçekleştirmede en önemli araçlardan birisi olan SGK teşviklerini doğru şekilde kullanabilmek tüm ekonomiye ve istihdama katkı sağlamaktadır” dedi.

İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ekrem Gülcemal ise, Sosyal Güvenlik Mevzuatında Güncel İşlemler ve İşverenin Disiplin Süreçlerinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar başlığıyla konuşma gerçekleştirdi. Sosyal Güvenlik Kurumunda yeni uygulamaya giren Elektronik tebligat uygulamasının ne şekilde yapılacağını aktaran Gülcemal, “Kayıtlı sigortalı istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, bölgesel, büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması amacıyla çeşitli Kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanabilme imkânı sağlanmıştır” dedi. Genç girişimci teşviklerini de aktaran Gülcemal, “2022 Ocak ayından itibaren Türkiye genelinde borç sorgulama yapılacak. Birden fazla işyeriniz varsa mutlaka prim borcu var mı diye kontrol ettiriniz. 2021 yılı öncesinde SGK’ya tescil edilmiş işyerleri gerek cari ay ve gerekse de önceki dönemlere ait borçları bulunsa dahi asgari ücret desteğinden faydalanabilmekte, ancak 2021 yılında SGK’ya tescil edilmiş işyerleri gerek cari ve gerekse de önceki dönemlere ait SGK borçları mevcut ve yapılandırılmamış ise destekten faydalanma imkanları bulunmamaktadır. 2021 yılı asgari ücret desteği; sigortalıların prime esas kazançlarının Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği tespit edildiğinde gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınır, ancak ilgili ayda brüt asgari ücretin onda birini geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda Kurumca yapılacak ihtar üzerine on beş gün içinde eksikliğin giderilmesi halinde işyeri destekten faydalanmaya devam edebilir” dedi.

3 milyon 800 bin sigortalıya teknik destek sağlayan Brothers and Partners firması Genel Koordinatörü, İş ve Güvenlik Uzmanı Umut Çiray, “İşveren yönüyle İş Hukukunda Disiplin Cezaları” başlığıyla sunum gerçekleştirdi. Çalışma mevzuatındaki disiplin ve ceza uygulamalarını aktaran Çiray, sözleşmede ve iç düzenlemelerde yer almıyorsa disiplin kurulunun kurulmasının zorunlu olmadığını paylaştı. Disiplin süreci yürütürken personelin lekelenmemesi ve yıpratılmaması gerektiğine değinen Çiray, “Son dönemde dijital belge ve bulgular Yargıtay kararlarında yer bulmakta. Tahkikatta olay yerinin değerlendirilmesinin önem arz ettiğini beyan ederek elde belge ve bulgu yoksa personelin lekelenmeme hakkı saklı tutulmalıdır” dedi.