TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı

TMSF, yönetimindeki Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik AŞ'yi 47.4 milyon liraya satışa çıkardı.

TMSF, yönetimindeki Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik AŞ’yi 47.4 milyon liraya satışa çıkardı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda şu detaylara yer verildi:

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik AŞ ile Agas Teknoloji Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait mal ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen “Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” satışa çıkarılmıştır.

“Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, “Şartname” ekinde detay bilgileri belirtilen mal ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşmaktadır.

“Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 47.400.000.- (kırkyedimilyondörtyüzbin) TL’dir.

12 Ocak’ta yapılacak ihaleye 11 Ocak 2022 gününe kadar teklif verilebilecek.

Loading