Dokuz Eylül Araştırma Üniversitesi oldu

Birçok ilki ve yeniliği ülkemize, kentimize ve bilim dünyamıza kazandıran Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 20 araştırma üniversitesinden biri olarak belirlendi.
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Türkiye’nin köklü kurumu Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Yükseköğretim Kurulunca açıklanan listeyle araştırma üniversitesi olmayı hak kazandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı kapsamında alınan yeni kararların duyurulduğu Araştırma Üniversiteleri Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı toplantıda Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması programında yapılan değişiklik ile 20 devlet üniversitesi ve 3 vakıf üniversitesinin araştırma üniversitesi olduğu açıklandı. Türkiye’nin köklü kurumu Dokuz Eylül Üniversitesi de ‘araştırma üniversitesi’ olmaya hak kazanan üniversiteler arasındaki ilk 15 üniversite arasındaki yerini alırken, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, ‘Araştırma Üniversitesi Beratı’nı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın elinden aldı.

 

GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE DEÜ

Yükseköğretim Kurulunca Ankara’da alınan kararların hayırlı olmasını dileyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Ünivesitesi’nin kurulduğu günden bu yana eğitim ve bilimsel araştırmalar yoluyla insanlığın ekonomik, kültürel ve sosyal zenginliğini artırma misyonuna uygun hareket ettiğini belirterek, “Girişimcilik ekosistemini ve yenilikçi eğitim modelini benimseyen üniversitemiz, ülkemizin 2023 hedefleri ile 2053 ve 2071 vizyonu çerçevesinde oluşturduğu 2021-2025 stratejik planıyla tüm basamakların hazırlığını zaten yapmıştı. Bu kapsamda üniversite olarak, başta Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 11. Kalkınma planı olmak üzere ulusal/bölgesel ve Birleşmiş Milletler kalkınma hedefleri ile uyumlu, uluslararası ve ulusal rekabet önceliklerini öncelikli araştırma alanları belirledik. Sanayi ve kamu kurumlarıyla yakın işbirlikleri yaparak girişimci üniversite modeline geçiş yaptık. DEPARK, DETTO gibi bünyemizde yer alan kurumlarımızla proje hazırlama, kümelenme, Ar-Ge, ticarileşme alanlarına üniversitemiz nezdinde özel önem verdik, vermeye de devam ediyoruz. Araştırma altyapımızı bir yandan daha da geliştiriyor diğer yandan ise daha verimli kullanabilmek üzere stratejiler üretiyoruz. Araştırmacı insan kaynağımızın bilgi, beceri ve yetkinliğini geliştirmeye yönelik çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor. Ülkemiz ana stratejik planında yer alan kritik konularda yaptığımız çalışmalar, gerçekleştirdiğimiz atılım ve yatırımlarla araştırma üniversitesi olmak için gösterdiğimiz çabaların karşılığını almanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.