ESİAD ile İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu işbirliği

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) ile İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı ile Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Derman Küçükaltan’ın imza koyduğu işbirliği protokolü ile eğitim, staj ve istihdam alanlarında çalışmalar yürütülecek.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’nun eğitim programlarının içeriğinin geliştirilmesinde ve staj imkanları yaratılmasında ESİAD’ın katkı sunacağını belirterek, “Küresel rekabet gücüne dayanan, kaliteli ve dinamik bir yapıya sahip mesleki ve teknik eğitim, bir ülkenin sosyo-ekonomik gelişiminin temel taşları arasında yer almaktadır. İşgücü̈ piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda etkili bir mesleki ve teknik eğitim planlaması ve bu amaçla taraflar arası işbirliği yapılması son derece önemli. Biz de Kavram Meslek Yüksekokulu ile bunu hayata geçiriyoruz” dedi.

 

Eğitim-istihdam bağlantısı güçlendirilmeli

Teknolojik ilerleme ve yeşil ve dijital dönüşüm tüm dünyada yeni imkanlar sunarken rekabet koşullarının da yeniden şekillenmesine neden olduğunu vurgulayan ESİAD Başkanı Karabağlı, “Bu çerçevede, özellikle yüksek teknoloji ve dijitalleşmeye yönelik yeni mesleklerin oluşturulması, mevcut mesleklerin geliştirilmesi ve bu yönde eğitim verilmesi giderek önemli hale geliyor. İstihdam-eğitim uyumu konusunda Almanya çok güzel bir örnek. Orada sistemi güçlü kılan unsur, eğitim ile istihdam arasındaki uyumdur. Dünya teknolojik bir dönüşümden geçiyor. Üretim süreçleri etkileniyor, yeni beceri ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Ülkemizde mesleki eğitimde, eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesi çok önemli. Bu işbirliğinin mesleki ve teknik eğitim kurumları ile özel sektör arasında işbirliği protokollerinin artırılması bakımından örnek teşkil edeceğine ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için faydalı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

 

ESİAD’ın desteği önemli

Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Derman Küçükaltan ise ESİAD ile işbirliği protokolü imzalamaktan öğrencileri adına büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Sanayinin nitelikli ara eleman ihtiyacının bilindiğini ve bu açığa yönelik bir eğitim hedefi ile çalıştıklarını ifade eden Küçükaltan, “Bu kapsamda YÖK müfredatına uygun ders ve eğitimlerin belirlenmesinde ESİAD’ın katkısını almak, öğrencilerimize ESİAD üyesi kurumlarda staj ve istihdam imkanı yaratabilmek çok önemli ve değerli. Bunu sağladığımız için mutluyuz” diye konuştu.