İzmir Tarihi Liman Kenti için katılımcı toplantıları devam ediyor

Tarihi Kemeraltı çarşısı, Basmane, Kadifekale, Yassıtepe ve Yeşilova Höyükleri ile Eski Smyrna alanını kapsayan İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Yönetim Planı çalışması kapsamında düzenlenen çalıştay çok sayıda kurumun katılımıyla gerçekleştirildi.

İzmir Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi UNESCO İletişim ve Koordinasyon Ofisi tarafından düzenlenen ve İzmir Tarihi Liman Kentinin, UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dahil edilmesi sürecindeki alan yönetim planı ve adaylık dosyası çalışmalarına katkı sunan çalıştaya, kamu kurumları, üniversiteler, yerel yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, alanda bulunan esnaflar ve alanın kullanıcılarının da dahil olduğu 100’den fazla katılımcıdan oluşan geniş bir paydaş grubu katılım sağladı.

Katılımcıların 6 tema altında çalışma yürüttüğü çalıştayda alanın miras unsurları, sosyal ve ekonomik yapısı, mekânsal planlaması, yönetim yapısı, barındırdığı riskler ve ziyaretçi yönetimi hakkında güçlü ve zayıf yönler ile alana yönelik fırsatlar ve tehditler değerlendirildi.

Alan yönetim planı ve adaylık dosyası çalışmalarının büyük bir hızla sürdüğünü belirten Alan Başkanı Abdülaziz EDİZ, 2021 yılında yönetim planı hazırlıklarında önemli aşama kaydedildiğini ve bu süreçte planın İzmir’deki tüm kişi ve kurumlar tarafından sahiplenilmesi amacıyla çalışmalarını geniş katılımcılıkla sürdürdüklerini, 2022 yılında da UNESCO Dünya Miras Listesi adaylık dosyasının hazırlanacağını ve ayrıca yönetim planının uygulanabilir olması için alanın kullanıcısı olan kurum ve kişilerle görüşmelerin devam edeceğini belirtti.