İmamoğlu’nun hayaline ortak olundu!

İstanbul’da renkli bir hafta geçirdik.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tertiplediği uluslararası başarılı bir toplantıyla Balkanların Belediye Başkanlarını bir araya getirdi.

Gerçekte açılan bir barış şemsiyesiydi.

Aralarında Atina, Belgrad, Podgorica, Saraybosna, Tirana, Üsküp Büyükşehir Belediye Başkanlarının da olduğu 11 ülkeden 24 kentin Belediye Başkanlarını hayaline ortak oldukları için teşekkür ederek selamlayan Ekrem İmamoğlu, Balkan şehirleri arasında ortak bir platformun oluşması yolunda önemli ve güçlü bir adım attı.

Açtığı bu barış şemsiyesi ile Ekrem İmamoğlu; onlarca yıldır Balkanlar ya da Balkanlaşma sözüne karşı çoğulcu demokrasi modelini bir ideal olarak ortaya koydu.

Gene ortaya koyduğu birliktelik ideali ile Ekrem İmamoğlu sadece Balkan coğrafyası için değil, Avrupa ve dünya için ilham veren yeni bir yol haritası sundu.

Avrupa’nın geleceğine dair ortak bir vizyonun oluşmasına karar verilen bu yol haritasında şehirlerarası diyaloğun güçlendirilmesi de gündeme geldi.

Gerçekte böyle bir birlikteliğin oluşmasına ihtiyaç vardı.

Ekonomi, kültür, inovasyon, sürdürülebilirlik ve dayanışma alanlarında işbirliği kurmanın amaçlandığı bu toplantıda yerel ve bölgesel düzeyde karşılaşılan zorlukların çözüm yollarını ve oluşacak iyi uygulamalarını taraflarla paylaşmak ana gaye olarak ortaya çıktı.

Katılımcıların; Avrupa Birliği’nin Doğu sınırlarıyla, Avrasya’nın Batı’daki ayağını oluşturması bakımından hassas bir ekonomik ve politik bölge olarak değerlendirdikleri Balkan coğrafyasında, Ekrem İmamoğlu; küresel düşünüp, yerel eyleme geçmeyen ve yerelin gücünü almayan hiçbir girişimin başarıya ulaşamayacağını da gündeme getirdi.

Şehirlerarasında oluşacak diyaloğun ülkelerarası dostluğa ve samimiyete çok büyük katkıları olacağına yürekten inandığını gündeme getiren Ekrem İmamoğlu, gerçekte oluşacak birlikteliğin 21. yüzyıla yakışan ve bugünün ihtiyaçlarından çok yarınlar için sağlam bir zemin hazırlayacağına inandığını da konuşmalarında ifade etti.

İstanbul’da açılan bu şemsiyenin gelecek yıl Atina’da açılmasının kararlaştırıldığı İstanbul Birlikteliği’nin oluşacak sekreteryasına Belediye Başkanları destek sunmaya da söz verdiler.

Evet, İstanbul önemli ve gerekli bir birliktelik oluşturdu. Bu önemli ve gerekli birliktelik yalnız Belediyeler arasında bir işbirliği oluşturmayacak, aynı zamanda bölgenin istikrarına ve barışına da hizmet edecektir.

Önemli olan yola çıkılmasıdır.

Balkan coğrafyasının böylesine beraberliklere, böylesine işbirliklerine ne denli ihtiyacı olduğunu bilen birisi olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ve emek sahibi arkadaşlarını ayrı ayrı kutluyorum.