Serter, çırak ve kalfaların ücretlerinin artırılmasını istedi

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, çıraklar ve kalfaların ücretlerinin artırılmasını istedi.

İzmir Milletvekili ve CHP Ekonomi Masası üyesi Bedri Serter, mecliste mesleki eğitim kanunun da değişiklik yapmayı öngören kanun teklifi üzerine TBMM Genel Kurulu’nda söz aldı. Serter, konuşmasında özellikle sanayi sektörü başta olmak üzere pek çok sektörün geleceği olacak olan aday çırak ve kalfaların ücretlerine dair yaptığı konuşmada, iktidarın mesleki eğitim kanununda yapmak istediği değişikliği değerlendirdi: “Çıraklarımız ve kalfalarımız, sanayi başta olmak üzere pek çok sektörümüzün bel kemiğidir. Özellikle genç yaşlarda çırak ve kalfa düzeyine gelmiş gençlerimizin, mesleklerinde ilerlemelerini teşvik etmek için hak ettikleri ücret ve emeklerinin karşılığını almaları çok önemlidir ve ayrıca iş güvencesinin de temelidir. Bu bağlamda, her ne kadar getirilen kanun teklifinde, çırakların emekleri karşılığında asgari ücretin yüzde 30’undan az ücret almamaları, kalfaların da yüzde 50’sinden az ücret almamaları önerilmekteyse de, CHP olarak verdiğimiz kanun teklifinde, bu rakamların çıraklar için yüzde 60’dan daha az, kalfalar için yüzde 80’den daha az olmaması gerektiğini belirttik. İşsizliğin 8 milyona ulaştığı, asgari ücretin zaten yoksulluk sınırının altında olduğu bir ülkedeyiz. Günümüzün zor şartlarında alın teri döken, birçok sektörümüzü ayakta tutan bu gençlerimize, bu emekçilere adil bir ücret, güzel bir gelecek sunmak en temel görevlerimizden biri olmalıdır” dedi.

“Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerini, OSB’lerle birlikte yönetmeli”

İzmir Milletvekili ve CHP Ekonomi Masası üyesi Bedri Serter, konuşmasında, ara eleman sıkıntısının bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ciddi problem haline geldiğini, ara eleman sıkıntısının bir an önce çözülmesi ve günümüz teknolojilerini kullanacak yeni nesillerin yetişmesini için Milli Eğitim Bakanlığı’nın daha etkin adımlar atması gerektiğini söyledi.

Serter, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 2015 seçimlerinden bu yana, her Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yatılı bir meslek lisesi açılması gerektiğini ve orada yetişecek çocuklarımız için her türlü kolaylığın ve gerekli altyapının sağlanması gerektiğini söyleye geldik. Bizim bu konuda dair ısrarlı politikamız sonucunda, Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili bakanlıklarla çalışmalar yapmaya başladı ancak bugün gelinen noktada bu çalışmaların yetersiz olduğunu görüyoruz ve duyuyoruz” dedi.

Meslek liselerinde okuyan öğrencilerin Organize Sanayi bölgelerinde bulunan fabrikalarda, haftanın 3 günü, eğitim alma şansını kazandığını dile getiren Serter, “Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek liselerinde teknolojik makinelere ulaşım imkanı çok az. Sevgili öğretmenlerimizin teknolojik bilgilere olması gereken hızda ulaşma şanslarının da olmadığını bizzat yerinde, saha çalışmalarımızda gözlemliyoruz. Öncelikle, Organize Sanayi bölgelerimizdeki, Mesleki eğitim merkezlerinin, Organize Sanayi bölgelerinin yönetim ve denetimine bırakılması şarttır. Bu da, OSB’lerin, bilgi birikimlerinin ve makine teçhizat gücünün okuldaki öğrencilerimizle buluşmasını sağlayacak ve onları daha vasıflı kılacaktır” diye konuştu.

 Türkiye’de işsizliğin 8 milyonu aştığını da ifade eden Serter, “Ara eleman sıkıntısının en temel problem olduğu sanayide, bu tür teşvik edici kanun maddeleri ve bunlara bağlı yapılacak uygulamalar, çalışan insanların anayasal hakkı olan hakların verilmesini, otomatik olarak örgün meslek liselerine gençlerimizin gitmesini ve bunun özendirilmesini sağlayacaktır” dedi.

Loading