Yetenek açığı son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

ManpowerGroup Yetenek Açığı Raporu'na göre yetenek açığı tüm dünyada artarak yüzde 69 seviyesine ulaştı.

ManpowerGroup tarafından 15 yıldır küresel çapta hazırlanan Yetenek Açığı Raporu’nun bu yılki sonuçları her 10 şirketten neredeyse 7’sinin yetenek açığı yaşadığını ya da işe alım yapmakta zorlandığını ortaya koydu. 42 ülkeden 19 binin üzerinde işverenin katılımıyla yapılan araştırmanın sonuçlarına göre küresel çapta yetenek açığı yüzde 69 seviyesine ulaşırken, yetenek açığının yüzde 83 olarak ölçüldüğü Türkiye, Fransa (yüzde 88), Romanya, (yüzde 86) İtalya (yüzde 85) ve İsviçre (yüzde 83) ile birlikte araştırmaya dahil olan 42 ülke arasında işverenleri boş pozisyonları doldurmakta en çok zorlandığı ilk altı ülke arasında yer aldı. Personel alımında en az zorlanan ülkeler ise Çin (yüzde 28) ve ABD (yüzde 32) olarak sıralandı.

Araştırmada teknoloji ile ilintili rollere yönelik yüksek talep çıkarken, çevrimiçi perakende trendinin kalıcı olma belirtileri göstermesiyle birlikte lojistik sektörü pandemi öncesindeki pozisyon doldurma seviyelerine geri dönme belirtilerini şimdilik göstermiyor. Pandemiden en çok etkilenen sektörler çalışanlarını geri getirmeye başladıkça üretim, konaklama, eğlence ve seyahat sektörlerinde talebin güçlendiği gözleniyor. Türkiye’de talebin en çok arttığı roller şöyle sıralanıyor:

 1. İmalat/Üretim
 2. Operasyon/Lojistik
 3. Satış/Pazarlama
 4. BT/Veri
 5. Yönetim/Ofis Desteği
 6. İnsan Kaynakları
 7. Ön Büro

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, şunları söylüyor: “Salgının küresel işsizlik üzerindeki etkisine rağmen, birçok ülkede şimdiden çok daha sıkı bir işgücü piyasasının işaretlerini görüyoruz. Ülkemizde ise kalifiye yeteneklerin kariyer imkânlarını yurtdışında genişletme eğiliminin etkilerine tanık olduğumuz bir gerçek. Pandemi döneminde duraksayan sektörler açıldıkça artan özel beceri talepleri, çocuk bakımı zorlukları ve artan rekabet, dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin vasıflı yetenekleri çekmek ve elde tutmak için her zamankinden daha fazla zorlukla karşı karşıya kalmasına neden oluyor.”
Küresel çapta talebin en çok arttığı roller şöyle sıralanıyor:

 1. Veri Analistleri & Bilim İnsanları
 2. Yapay Zeka & Makine Öğrenme Uzmanları
 3. Büyük Veri Uzmanları
 4. Dijital Pazarlama & Strateji Uzmanları
 5. Proses Otomasyon Uzmanları
 6. İş Geliştirme Profesyonelleri
 7. Dijital Dönüşüm Uzmanları
 8. Bilgi Güvenliği Analistleri
 9. Yazılım & Uygulama Geliştiricileri
 10. Nesnelerin İnterneti Uzmanları

Küresel çapta talebin azaldığı roller şöyle sıralanıyor:

 1. Veri Giriş Elemanları
 2. İdari & Yönetici Sekreterleri
 3. Hesap, Defter Tutma & Bordro Elemanları
 4. Muhasebeciler & Denetçiler
 5. Montaj & Fabrika Çalışanları
 6. İşletme Hizmetleri & İdari Yöneticiler
 7. Müşteri Hizmetleri Çalışanları
 8. Genel & Operasyon Müdürü
 9. Mekanik & Makine Tamircileri
 10. Malzeme Kaydı & Stok Tutma Elemanları

İşverenler en çok Lojistik/Operasyon, Üretim, BT/Veri Analistleri, Satış/Pazarlama ve Yönetim/Ofis Desteği rollerinde niteliğe ihtiyaç duyarken, işverenler tarafından en çok talep edilen yetenekler iş takibi, güvenilirlik, dayanıklılık, stres toleransı & adaptasyon, inisiyatif alma, problemi fark etme ve çözüme ulaştırma, liderlik ve sosyal etki olarak sıralanıyor.
ManpowerGroup Yetenek Açığı Araştırmasında pandemi sonrasında işverenleri muhtemel yeni çalışma modelleri üzerine görüşleri de yer alıyor. Araştırma bulgularına göre işverenlerin yüzde 69’u tam zamanlı iş yerine dönüşün daha verimli olduğu görüşünü belirtirken, yüzde 11’i ağırlıklı iş yerinde olmak üzere karma çalışma modelinin daha verimli olduğu görüşünü bildiriyor.