TARKEM 9 senedir neler yaptı?

Bundan 9 yıl önce 116 girişimci İzmir’in “kültürel ve tarihi değerlerini, yaşayanları yerinde koruyarak ve katılımcı yönetim anlayışıyla, kamu-özel sektör işbirliği içinde kalkındırmak” amacıyla Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret AŞ, kısa adıyla TARKEM’i kurdu.

O günden bu yana başta yüzde 30’u aşan hisse payı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) olmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Valiliği, Konak Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Deniz Ticaret Odası ortaklar arasına katıldı. 35’i tüzel kişi olmak üzere ortak sayısı 173’e çıktı. TARKEM, kamu ve özel sektör ortaklık modeli ile Türkiye’ye örnek oluyor.

TARKEM’e ortak olmak için imzalanan ‘paysahipleri anlaşması’nın 2.1. maddesinde yazılanları da bir kez daha anımsatmak isterim: Buanlaşmaya imza atan kişiler ve kurumların temsilcileri, İzmir’in “kent değerlerinin korunması ve topluma kazandırılması için bölgenin tarihi değerlerine sadık” kalacaklarını taahhüt ediyorlar.

Planlı çalışmalar

TARKEM kurucuları başından itibaren bir planlama ile büyüme yolunu seçti. 2013 yılında İBB ile birlikte “İzmir Tarih Projesi” çalışması yapıldı. Bu çalışmalara,üniversite yöneticileri ile öğretim üyeleri, meslek odalarının ve Kemeraltı Derneğinin temsilcileri, bölgeyi iyi tanıyan uzmanlar vb. katıldılar. Yapılan toplantılardaki sonuçları Prof. Dr. Murat Güvenç, “2013 Stratejik Planlama Amaçlı Kent Araştırmaları Raporu”nda topladı. Daha sonra Prof. Dr. İlhan Tekeli “İzmir Tarih Projesi Tasarım Stratejisi Raporu”nu hazırladı. Şirketin çalışmaları bu raporlardaki öneriler doğrultusunda ilerledi. Bunlara göre Havra Sokağı ve Hatuniye Camii çevresi esas çalışma alanı olarak saptandı. Yine bu doğrultuda İYTE ve DEÜ ile planlama çalışmaları yürütüldü; rastgele bir yönelişten çok planlı ve tercihli bir yol haritası çizildi. Mülk alımları veya kiralamalar bu yol haritasında çizilen esaslar doğrultusunda gerçekleştirildi.

Bu çalışmaların bir ürünü olarak “İzmir Tarihi Liman Kenti”, UNESCO Dünya Geçici Miras listesine eklendi ki 2023 yılında kesin listeye girilebilirse bu İzmir için büyük bir kazanç olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO için ‘Alan Yönetim Planı’ ve ‘Adaylık Dosyası’nın hazırlanmasında TARKEM’i yetkilendirdi. İzmir’de uzun süre Kültür ve Turizm Müdürlüğü yapmış olan Abdülaziz Ediz‘Alan Başkanı’ olarak görevlendirildi. Onun Başkanlığında kurulan ekip ‘Alan Yönetim Planı’nısonlandırmak ve ‘Adaylık Dosyası’ çalışmalarını 2023 yılının Eylül ayına yetiştirmek için sıkı bir şekilde çalışıyor.

Yürüyen projeler

2700 dönüm bir alanı kapsayan Kemeraltı ve çevresini kısa zamanda toparlamak kolay bir iş değil. Herşeyden önce şu gerçek akıldan çıkarılmamalı: Burada 2 bine yakın tescilli yapı var. Bu tescilli yapıların ayağa kaldırılması kısa zamanda gerçekleşecek bir durum değil. Adım adım gitmek gerekiyor.

Şu anda TARKEM’in elinde 24 proje var. Bunlardan yenilenen Mavi Kortejo’yu İBB öğrenci yurdu olarak kullanmaya başladı. Konak Belediyesi yenilenen tarihi İstiklal Okulunu eğitime açtı ‘Kentimiz İzmir Derneği’ ile birlikte. Arap fırını sokağı olarak bilinen 442 sokakta bulunan TARKEM mülkiyetindeki 2 binayı yenileyerek kullanmak için Başkan Abdül Batur Konak Meclisinden oybirliği ile onay aldı. Hatuniye meydanında, Dönertaş’ın yanındaki Tevfik Paşa otelinin yenilenme ihalesine hazırlanıyor İBB. Havralar Bölgesine yepyeni bir nefes getirecek Albayrak Pasajının tasarım ve arkeolojik sondaj çalışmaları sürüyor. Yine Havra sokağında projesi tamamlanmış olan Akın Pasajı da yapımcı aranma aşamasında. Aynı şekilde eski çikolata fabrikası ALGA da sırasını bekliyor.

TARKEM yönetimi, yukarıda sıraladığım yatırımların yanısıra Kemeraltı’nı tanıtmak için çok sayıda etkinlik yapıyor. Onları ayrı bir yazıda ele almak daha doğru olacak.

Misyon ve vizyon

Şirketin Ağustos ayında yapılan ‘Strateji Çalıştayı’nda önerilen görev perspektifi ve buna uygun yaklaşım önerileri şöyle özetlenebilir:

“Kemeraltı ve çevresinde kültürel ve tarihi mirası koruyarak, kamu ve özel sektör işbirlikleriyle, bölgenin kentsel estetiğini göz önünde bulunduran gayrimenkul projeleri üreterek, hizmet ve organizasyon projelerinin koordinasyonuyla, tetikleyici ve kolaylaştırıcı olarak bölgenin ekonomik gelişimine, canlılığına ve cazibe merkezi olmasına katkı sağlamak” misyonu ile “Bölgenin geçmişi ve geleceği arasında köprü işlevi görerek, Kemeraltı’nın ve İzmir’in dünyanın en çok tanınan ve ziyaret edilen kültür miras alanlarından biri olmasında ve bölgenin kalkındırılmasında öncü, tetikleyici ve kolaylaştırıcı olmak.”

Bu hedeflere ulaşılması ortakların olduğu kadar, hatta onlardan daha fazla İzmir’in kazanımı olacaktır.

TARKEM Yönetim Kurulu Başkanı da olan İBB Başkanı Tunç Soyer, son Genel Kuruldaki konuşmasında, “Öncelikle İzmir için bir kaldıraç olacağını düşündüğümüz bu kadar önemli bir noktada böylesine anlamlı bir girişimin başlatılmış olması nedeniyle, tüm kuruculara, bunun zihni faaliyetini sürdürenlere ve bugün emek vermeye devam edenlere saygılarımı sunuyorum.” diyerek TARKEM çalışmalarına katkı koyan herkese, tüm paydaşlara teşekkür etti.

Biz de nice yıllara diyelim.