Cevap ve düzeltme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği, 06.09.2021 tarihli nüshasında “Duyarsızlık arsızı olduk ya!” başlıklı yazım için düzeltme metni gönderdi.
Yazı şöyle:

“Değişen iklim koşulları ve geçmişte yaşanan arızalar nedeniyle 154 ve 380 kV mevcut direklerimizde revizyon ihtiyacı doğmuş ve ihale süreçleri başlatılmıştır. Teşekkülümüz tarafından bu ihalelerde yer alan yeterlilik koşulları, yetkin firmalarca revize tasarımların yapılması için belirlenmiş ve yazınızda iddia edilenin aksine devletin zarara uğramasının engellenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki teknik detayların açıklanmasına da ihtiyaç duyulmuştur;

a. Sıfır Çubukları:

Değişen hava koşulları ve artan hava kirliliği nedeniyle direk üzerindeki malzemelerde oluşan aşınma miktarları artmıştır. 3 mm malzemenin direkteki diğer malzemelere oranla inceliği nedeniyle aşınma oranı daha kritiktir. Direğin ömrünü uzatmak amacıyla sıfır çubukları 4 mm seçilmiştir. Diğer ülkelerdeki uygulamalarda da genellikle 4-5 mm sıfır çubukları kullanılmaktadır.

b. Buz yoğunluğu:

Sistemimizde kış dönemlerinde raporlanan arızalar, tasarım buz koşullarının gözden geçirilmesi gerekliliğini göstermiştir. Teknik ve mali boyutlar dikkate alınarak bu yoğunluğunun 0.7 kg/dm küp olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. (Fikir vermesi açısından bu değer Almanya’da 0.75 kg/dm küp, İzlanda’da 0.7 kg/dm küp, Danimarka, Hollanda ve Kuzey İtalya’da 0.9 kg/dm küp olarak alınmaktadır.)

c. Güvenlik aralıkları:

Sistemimizde oluşan geçici arızalar incelendiğinde Faz-Faz ve Faz-Toprak mesafelerinin yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir. Yaşanan arızaların önüne geçilmesi amacıyla minimum mesafelerimiz revize edilmiştir.

d. Rüzgar yükü

Revizyon yapılan tüm direklerin en uzun gövde/ayaklı tüm boylarının arazi üzerindeki yükseklikleri 40 m üzeri olması nedeniyle Kuvvetli Akım Tesisleri yönetmeliğine uygun olarak 40-100 m arasındaki değerler alınmıştır. İletkenlerimiz için  bu değer 68 kg/metrekare’dir. Direğe rüzgar yükü ise yüklenici firmalarımızdan gelen dönüşler üzerine tek değer olarak 90 kg/metrekare uygulanmıştır.

e. Kullanma koşulları

Rüzgar ve ağırlık açıklıkları teşekkülümüzce mevcut hatlarımız incelenerek belirlenmiştir. Tek taraflı açıklıklar revize direk tasarımlarının konsol genişliklerine göre hesaplanmıştır.

Geçici ve kalıcı arızaların devletimize getirdiği mali külfet yapılan revizyonların getireceği maliyetin çok üzerindedir. Bu nedenle revize direklerimiz, hem güvenlik hem de maliyet gözetilerek tasarlanmıştır.

Haber kaynağınız Hüsnü Turgut Akar, 2019 ihale sürecinde, yeterlilik koşulu veya başka nedenlerle ihaleye herhangi bir itirazda bulunmamıştır. Bu yıl projenin büyük bölümü tamamlandıktan sonra nisan ve mayıs aylarında yapmış olduğu yazılı bildirimlerine teşekkülümüzce yazılı olarak cevap verilmiştir.”