Toplayın evrakları, vergi dairesinde inceleneceğiz!

Şaka değil “bunun olması için” hazırlıklar var! Bugünlerde OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci’yi ve gündeme getirdiği konuları dikkatle izlemekte fayda var… Oldukça önemli ve iş dünyasını çok yakından ilgilendiren konulara değiniyor OSİAD Başkanı Ekinci…

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen Vergi Usul Kanunu ile vergi incelemelerinin işyerinde yapılmasına dair hüküm kaldırılıyor! 1 Dolar’ın 10 TL’yi geçtiği şu günlerde ne kadar dikkat çeker bilinmez ama biz aktaralım meseleyi…

Mevzu şu:

AK Parti Hükümeti, Vergi Usul Kanunu’nda değişiklik ile “mükelleflerin vergiyle ilgili defter ve belgelerinin işyerinde incelenmesi hükmünü” kaldırarak, “evrakların vergi dairelerine istenmesi” uygulaması başlatacak.

Yani esnafı, sanayicisi, tüccarı, ne var ne yoksa bütün evraknıı kucaklayıp “inceleme için” bağlı olduğu vergi dairesine taşıyacak!

Böyle bir uygulamanın hayata geçmesiyle, külfetle birlikte evrakların akıbeti konusunda şimdiden fazlasıyla endişe başlamış görünüyor…

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin, “TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçtiğini, teklifin 139. Maddesi’ne itirazları bulunduğunu” söylüyor Süleyman Ekinci… İşe yararsa tabii ki itirazları…

1949 yılında kabul edilen düzenlemede, “vergi incelemelerinin işyerinde yapılmasının hükme bağlandığını, işyerinin uygun olmaması, ölüm veya işin terki gibi zorunlu hallerde incelemenin ilgili vergi dairesinde olacağının öngörüldüğünü” hatırlatıyor Ekinci… Ve “139. Madde’de yapılan değişiklikle bu hükmün kaldırıldığını, incelemenin kural olarak ilgili vergi dairesinde yapılacağını ve de inceleme elemanlarına, mükelleflerden gerekli defter ve belgeleri daireye getirmesini yazılı olarak isteme yetkisinin verildiğini” aktarıyor…

“İncelemenin işyerinde yapılmasının istisnai şartlara bağlandığını, bu değişikliğin çok ciddi sorunlar yaratacağını, mükelleflerin işini zorlaştıracağını” söyleyen Ekinci’nin kaygıları şöyle:

“Bu düzenleme yasalaşırsa, mükellefler, bütün evraklarını, vergi dairelerine veya özel idarelere verme zorunluluğunda olacak. Bir işyerinin vergiyle ilgili defter ve belgelerinin götürüldüğü yerde kaybolup kaybolmayacağı, evrakta tahrifat yapılıp yapılmayacağı nereden bilinecek? Bir defterin bir sayfası yırtılıp atıldığında mükellef ne yapacak? Belgelerin dairelerde kaybolduğu ve bundan mükelleflerin sorumlu tutulduğu gibi örnekler hatırlandığında ne kadar büyük sıkıntılar yaşanacağı tahmin edilebilir. Ayrıca, e fatura, e arşiv, e beyanname gibi pek çok işlemin dijitalleştiği bir dönemde de arabalarla belge taşıyıcılığa yönlendirme çağa da uygun değil.”

“Belgelerin tek tek fotokopisinin alınmasının gerekeceği ve bunun da mükellefe külfet getireceğini ve işlerini zorlaştıracağı” da diğer bir handikap Ekinciye göre…

Niye gerektiği, nasıl yapılacağı ve ne kadar sağlıklı olacağı tam bir muamma olan bu vergi dairesinde evrak inceleme konusunda net olan şu ki; iş dünyasında epeyce asabiyet yaşatacağı!