Danıştay, İstanbul Sözleşmesi itirazlarını reddetti

Danıştay 10. Dairesi, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması taleplerini oy çokluğuyla reddetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine yönelik kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle açılan davalara yönelik itirazlar reddedildi. Danıştay, kararın hukuka uygun olduğunu savundu. Kurul, tüm itirazları oy çokluğuyla reddetti. Danıştay’ın kararında, sözleşmenin 80. maddesinin yürütme organına ‘fesih yetkisi verdiği’ belirtilerek, “Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir” dedi.

Bu karar sonrası Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararı yürürlükte olmaya devam edecek. Ancak bu karara davacılar itiraz etti ve dosya, Danıştay’ın en üst karar organı olan İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşındı.