CHP’li Purçu’dan öğrencilere kira desteği teklifi

CHP’li Purçu; salgın nedeniyle birçok kentte, elverişli konut kriterlerine uymayan evlerde dahi kiralara açıklanan enflasyonun üzerinde fahiş zamlar yapıldığını belirtti.
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, 5102 Sayılı Yüksek Öğrenı̇m Öğrencı̇lerı̇ne Burs Kredı̇ Verı̇lmesı̇ne İlı̇şkı̇n Kanun’a eklenecek madde ile kredi ve burs imkanlarından yararlanan üniversite öğrencilerine; adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki kayıtlı adresleri, kayıtlı bulundukları yüksek okula 60 kilometreden uzak olması şartı ile aylık 500 TL kira yardımı yapılarak; enflasyonun yükseldiği, alım gücünün düştüğü bugünlerde öğrencilerimize destek olunabilmesi ve Anayasal haklarından olan barınma haklarının da ihlale uğratılmaması için kanun teklifi verdi.

“Yüz yüze eğitimin başlaması, üniversitelere dönüş bu durumun nedenlerindendir. Dolayısıyla, ekonomik imkanlarının kısıtlı olduğu bilinen üniversite öğrencileri mağdur olmaktadır” diyen Purçu, “Barınma hakkı herkesin, barış içinde ve onurlu bir şekilde yaşayabileceği güvenli ve korunmalı bir ev ve toplumu edinme ve sürdürebilme hakkı şeklinde tanımlanabilmektedir. Onurlu yaşama hakkının vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilen barınma hakkı veya bir diğer ifadesi ile elverişli konut hakkı, insan haklarından biri olarak kabul edilmektedir” dedi.

Anayasa’nın 57. Maddesinde ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 25. Maddesinde belirlenen “konut hakkı”na vurgu yapan Purçu, “İhtiyacı olan her öğrenci devlet yurtlarında barınma imkanına erişememektedir. Türkiye’de Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı devlet yurtlarının yetersiz olması sebebiyle, yükseköğrenim görmekte olan her 100 öğrenciden sadece 10’u Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yurtlarında kalabiliyor” diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Purçu, 2021-2022 Eğitim – Öğretim yılı için KYK tarafından belirlenen 650 TL tutarındaki burs miktarının azlığına dikkat çekerek, son olarak “Enflasyon ile örtüşmemekte ve öğrencilerin barınma, gıda, sağlık giderleri gibi temel ihtiyaçları için yeterli olmamaktadır. Ayrıca, devlet yurdu imkanına erişemedikleri için neredeyse bütün şehirlerde çok yüksek olan konut kiralarını karşılamakta güçlük çeken üniversite öğrencileri, KYK yurtları dışındaki yurtlara yönelmektedirler. Özel yurtların fiyatlarındaki artışlarla birlikte, birçok üniversite öğrencisi Anayasal barınma haklarından mahrum kalmış vaziyettedir” açıklamasını yaptı.