Pandemide “uzaktan çalışma” tehlikesi!

Şeker-İş Sendikası, Antalya’da gerçekleştirdiği seminer ile COVID-19’un çalışma yaşamına etkilerini ele aldı. Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, uzaktan çalışmanın pandemi sonrası da yaygın bir çalışma metodu olacağını ve çalışma süresi kavramını ortadan kaldıracağını belirtti.
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

AYSEL KANBER

Antalya’da gerçekleştirdiği seminerde COVID-19 sürecinin çalışma yaşamına etkilerini ele alan Şeker-İş Sendikası, bu konuda alınması gereken tedbirlerle birlikte, uzaktan çalışmanın, çalışma hayatında hangi riskleri oluşturacağı konusunda da bilgilendirme yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, pandeminin alışkın olunmayan bir dünya düzenine neden olduğuna vurgu yaparak, “Bu dönemde çalışma hayatımız neslimizin gördüğü en sıra dışı çalışma düzeniyle karşılaşmıştır. Öncelikli olarak, okulların kapanması, uçuşların durdurulması, kalabalıklar halinde toplanmaya son verilmesi gibi işyerlerinin kapatılması da fiziksel mesafe sağlayan önlemler içerisinde yerini almıştır.” dedi.

Kısmi süreli veya tam süreli olarak uzaktan çalışan kişi sayısının yıllar içinde giderek artsa da, küresel salgının, uzaktan çalışma uygulamalarının benimsenmesini hızlandırdığını kaydeden Gök, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ülkemiz iş yasalarının klasik koruma araçlarının dışında, yeni kavram ve kurallar üretme konusunda yetersizliği bilinmektedir. Nitekim bu durum, Sendikamız çalışmalarının her zaman üzerinde durduğu bir konudur. İşte salgın döneminde de sorunun kaynağına inme gerekliliği, bu sarsıcı tecrübeyle gözler önüne serilmiştir.

Sosyal teması azaltmak uğruna uzaktan çalışmanın, pandemi sonrası da yaygın bir çalışma metodu olacağı aşikârdır. Ancak çalışma süresi kavramını ortadan kaldıran bu durum, çalışanlar aleyhine olan bir gelişmedir. Çalışma süresinin ve iş-yaşam ayrımının ortadan kalktığı bir çalışma ilişkisi kurulması tehlikesi kuvvetle muhtemeldir.

Bu noktada tabi, pandemi sürecinin ortaya çıkardığı diğer birçok olumsuz sonucun giderilmesi ihtiyacı da bulunmaktadır. Çalışma hayatımızın temel sorunlarına çözüm arayışı içerisinde bu ihtiyacın resmin tümü görülerek giderilmesi, geç kalınan yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi en isabetli yaklaşım olacaktır.”

GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI

Yeni önlemler ve çalışma düzeni çerçevesinde çalışanların mağduriyetlerinin giderilebilmesi için çalışılması gerektiğini ve istihdamın korunabilmesi için geleceğe yönelik izlenebilecek adımlara dair farkındalık yaratılmasının kaçınılmaz olduğunu dile getiren Genel Başkan İsa Gök, şöyle devam ketti:

“Diğer yandan, iş kazaları ve yasal düzenlemelerin yetersizliği konusunu ele alacak olursak, bu durum işverenin kusur ve ihmalinden kaynaklanacağı gibi, işçi kusur ve ihmalinden de kaynaklanabilmektedir. Ancak şu bir gerçektir ki, iş kazasının sorumlusu kim olursa olsun, hem işçinin kendisi, hem de ailesi bakımından çok ağır sonuçlara yol açmaktadır. Bu sebeple de iş kazalarının önlenmesi için tüm taraflar üzerine düşen sorumluluğu eksiksiz yerine getirmelidir.

Keza işyerlerinde risklerin önlenerek güvenli bir çalışma ortamının tesis edilmesi, aynı zamanda da üretimin devamlılığının sağlanması için iş sağlığı ve güvenliği kilit bir öneme sahiptir. Bununla yakın ilişkisi bulunan ilk yardım kültürünün yaygınlaştırılması da kritik bir sorumluluk alanıdır.”

15 FABRİKA ÖZELLEŞTİRME KAPSAMI DIŞINDA

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusunda sorulara da yanıt veren İsa Gök, bu konuda yıllardır verdikleri mücadelenin olumlu sonuçlarını aldıklarını ve daha önce özelleştirme kapsamına alınan 15 fabrikanın kapsam dışına alınmasını sağladıklarını bildirdi.