Akbank, EBRD ve IFC ile 4 yeni işbirliği anlaşması imzaladı

Akbank, EBRD ve IFC ile KOBİ’lere yönelik iki yeni kredi anlaşmasının yanı sıra, dış ticaret işlemleri ve orta ölçekli işletmelerini finansman ihtiyacını destekleyecek toplam dört yeni anlaşma imzaladı.

EBRD ile imzalanan ve kadın girişimci KOBİ’lere yardımı hedefleyen ilk anlaşma olan TURWIB II programının 50 milyon ABD Doları ve 2.5 yıl vadeli olduğu belirtildi. Sağlanan yeni kaynağın Covid-19’dan olumsuz etkilenen kadın KOBİ’lerin sermaye ve likidite ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik kullandırılacağını belirten Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, “Dünyada ve ülkemizde pandeminin yarattığı olumsuz ekonomik etkiler devam etse de bu etkilerin azaltılmasında Bankamıza düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz. Bu aşamada küçük ve orta ölçekli kadın girişimcilerimize yönelik özel bir fon ayırmak istedik. Kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında Bankamızda kadın-erkek çalışanlarımızın aynı ortamda eşit şartları paylaşmalarını sağlama hedefimizi sahaya da yansıtmayı amaçlıyoruz. Bu sebeple kadın girişimcilerce kurulan KOBİ’lerimize kaynak sağlayacak bu kredi ile iş yeri sahibi kadın girişimcilerimizi pandeminin yarattığı dezavantajlı rekabet ortamında desteklemeyi hedefliyoruz. Proje kapsamında kadınlar tarafından yönetilen KOBİ’ler için finansman ve danışmanlık hizmetleri ile süreci kolaylaştıracağımızı düşünüyoruz.”

“Sağladığımız sürdürülebilirlik temalı fonlamalarımızı 2 milyar Dolar’ın üstüne çıkardık”

Levent Çelebioğlu, Akbank’ın sürdürülebilirlik konusundaki öncü uygulamalarının, global ölçekteki ilişkiler ağının, yüksek itibarının ve yurtdışı borçlanma işlemlerindeki uzmanlığının bir yansıması olduğunu belirtti. “Aldığımız bu kredi Akbank’ın sürdürülebilirlik konusunda finansal sektörde liderliğini devam ettiriyor. Bu fonlamayla beraber sürdürülebilirlik temalı yurtdışı fonlamamızı 2 milyar Dolar’ın üstüne çıkardık.”

Akbank, EBRD’nin özellikle orta ölçekli işletmeleri desteklemek üzere geliştirdiği ve çeşitli ülkelerde uygulanan “Risk Paylaşım Çerçeve Programı”na katılımıyla da EBRD ile diğer bir iş birliğini hayata geçiriyor.  Program altında Akbank ve EBRD, belirli özelliklere sahip firmaların finansman ihtiyaçlarını birlikte kredilendirecek; Türk Lirası, Avro ya da ABD Doları olmak üzere, farklı işlem tür ve yapılarında, çeşitli vadelerde birlikte finansman sağlayabilecekler. Sürdürülebilirlik performansları ve hedeflerinin de gözetileceği işlemlerde finansman, firmaların Akbank ile çalışma pratikleri çerçevesinde hayata geçirilecek ve Akbank’ın yanı sıra ERBD’nin de finansman imkânları, Akbank aracılığıyla bu firmalara uygun bir çerçeveden sunuluyor olacak.

Akbank ek olarak değişen piyasa koşullarında müşterilerinin dış ticaret işlemlerine düzenli olarak aracılık edebilmek için EBRD Trade Facilitation Program’ında (TFP) kurduğu işbirliğini güçlendirmiştir. İlgili program altında Akbank ve EBRD’nin ortak vizyonu çerçevesinde, sürdürülebilirlik (ESG) prensiplerine uygun işlemler önceliklendirilecektir

“IFC ile yeni kredi anlaşması”

Akbank, IFC’nin (International Finance Corporation) Refugee Impacted Areas projesi kapsamında 50 milyon ABD Doları tutarında, 3 yıl + 1 hafta vadeli yeni bir kaynak için de anlaşma imzaladı. Proje kapsamında belirlenen ağırlıklı olarak güney ve güneydoğudaki 22 ilde küçük işletmeleri desteklemek için bir finansmana erişim sağlanmış olacak.

Akbank’ın EBRD ve IFC ile kurduğu iş ortaklıklarından memnun olduklarını dile getiren Levent Çelebioğlu, önümüzdeki dönemler için yeni kaynak yaratma fırsatlarını değerlendireceklerini söyledi.