‘Tarihi yanlış anlayan ve anlatan’ yazara Yusuf Halaçoğlu’ndan ‘Atatürk’ dersi…

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

T24 yazarı İsmail Kılıçarslan, “Dahasını da söyleyeyim mi size? Selanik’te doğmuş ve Selanik elden çıkınca ‘doğal bir sığınmacı’ya kendiliğinden dönüşmüş Mustafa Kemal’in başkomutanı olduğu İstiklal Savaşı’nda İstiklal Marşımızı Arnavut Mehmet Akif yazmıştı. Daha neyi, nasıl ve nereden konuşalım bilmem ki…” demiş.

Ben de “Bu sözün neresini düzelteyim bilmiyorum” diyorum. Beyefendi kulağınıza küpe olsun.

1- Mustafa Kemal Osmanlı Paşasıydı ve Osmanlı Devleti ayaktayken Çanakkale dahil birçok savaşta yer almıştı. Bu sebeple bugünkü sığınmacılara benzer yanı yoktu.

2- Selanik 1912’de Osmanlı Devleti zamanında kaybedildi. Dolayısıyla bir asker olan Atatürk’ü “sığınmacı” olarak nitelendirmek bilgisizliğin ötesinde bir şeydir. O Selanik’ten sığınmacı olarak gelmedi, aksine düşmanla savaştı.

3- Atatürk nasıl bir sığınmacıydı ki Osmanlı yönetimi onu resmi olarak Anadolu’da görevlendirdi. Hani Suriye’den gelenler gibi boş oturmadı.

4- Mustafa Kemal, Tahsin Paşa tarafından Selanik kurşun atılmadan Yunan’a teslim edildiğinde, o Trablusgarp’ta İtalyanlarla savaşıyordu. Sonra geldi, işgalci Yunanlıları denize döktü.

5- Vatanımız İngiliz, Fransız, İtalyan, Ermeni, Gürcü ve Yunan tarafından işgal edildiğinde, gidip Almanya’ya veya başka bir ülkeye sığınmadı, doğrudan düşmanla savaşıp onları defetti. Yani ülkesinden kaçmadı. Aynı şekilde Türk halkı da başka bir ülkeye sığınmadı. Ülkesi için can verdi.

6- Keşke sizler de “Arnavut” dediğiniz Mehmet Akif kadar milliyetçi, duyarlı olabilseydiniz de “Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celâl” diyebilseydiniz. Çanakkale şiiri gibi bir şiir yazabilseydiniz.

Keşke, “Yazarım” deyip okuyup tartmadan böyle bir yazı kaleme almasaydınız.