İYİ Partili Sezgin’den Germencik’te oluşan çökmeler hakkında soru önergesi

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, son günlerde Germencik'in çeşitli bölgelerinde oluşan çatlak ve çökmelerle ilgili olarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi hazırladı.

Germencik’te derinlikleri 2 metreyi, uzunlukları 1 kilometreyi bulan çökmeleri pazartesi günü yerinde inceleyen Aydın Sezgin, “Jeoloji Mühendisleri Odası Aydın Şubesi ile Germencik Doğa ve Çevre Derneği’nin değerlendirmelerine göre çatlaklar, yeraltı sularının azalması ve rezervuarlarda oluşan boşlukların çökmesi sonucunda oluşmaktadır” ifadelerini kullandı.

Germencik’teki çökmeler, JES’lerin depremselliği artırdığının işareti

Çatlakların oluşmasındaki faktörlerden birisinin kuraklık nedeniyle rezervuarların yeterli şekilde beslenememesi olduğunu vurgulayan Sezgin, bölgedeki jeotermal enerji santrallerinin (JES) yeraltı sularını denetimsiz ve düzenlemelere aykırı şekilde kullanması nedeniyle depremselliğin arttığını ve çökmelerin tetiklendiğini belirtti.

“16 JES tesisi ve 150’ye yakın sondaj kuyusu bulunan Germencik, dünyada JES’lerin en yoğun olarak bulunduğu bölgeler arasındadır” ifadelerini kullanan İYİ Partili Sezgin, Türkiye’de JES’lerle ilgili yasal düzenlemelerin ve denetimlerin yetersiz olması nedeniyle, bölgesel yoğunluğun yarattığı risklerin dünyanın diğer bölgelerine kıyasla çok daha yüksek olduğunun altını çizdi.

“Çevre Bakanlığı, kendi hazırladığı raporda vurgulanan tedbirleri almamıştır”

Aydın Milletvekili Sezgin, Çevre Bakanlığı tarafından, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) desteğiyle hazırlanan “Türkiye’de Jeotermal Kaynakların Kümülatif Etki Değerlendirmesi” projesinin sonuç raporunda JES’lerin çökme riskini artırdığına dair tespitler olduğunu hatırlatarak, JES tesislerinde GPS ve uydu görüntüleme sistemleri kurularak çökmelerin 3 ayda bir izlenerek kayıt altına alınması gerekirken bu sistemlerin hala kurulmadığını belirtti.

Sezgin, Çevre Bakanı Murat Kurum’a şu soruları yöneltti:

– Bakanlığınızca hazırlatılan JES etki değerlendirme raporunda vurgulanan izleme-denetim sistemleri, Aydın ve çevresindeki JES tesislerinde neden hala kurulmamıştır?

– Çökmelerin nedenlerinin araştırılmasına yönelik ne gibi adımlar atılmıştır?

– Çökmelerin önlenmesi için ne gibi tedbirler alınmaktadır?

– JES tesislerinin faaliyetleri derhal durdurularak, bu tesislerde çökmelere neden olabilecek ihmallere yönelik bilimsel incelemeler başlatılması düşünülmekte midir?