TKYD’den aile şirketlerinin kurumsallaşması için yol haritası

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Türkiye’deki şirketlerin yüzde 95’ini oluşturan aile şirketlerinin kurumsallaşmasına yönelik çalışmalarına bir yenisini ekledi.
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Kurumsal yönetim anlayışının Türkiye’de tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Türkiye’de tüm şirketlerin yüzde 95’ini, halka açık şirketlerin ise yüzde 75’ini oluşturan aile şirketlerinin kurumsallaşmasına katkı sağlamak üzere yeni bir çalışmaya imza attı. Deloitte iş birliği, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ve Anadolu Efes’in desteğiyle hazırlanan “Türkiye’de Aile Şirketleri İçin Kurumsal Yönetim: Neden ve Nasıl Uygulanmalı?” başlıklı rehber yayında, aile şirketlerinde kurumsal yönetim, kurumsal yönetimin bileşenleri ve finansman kaynaklarına ulaşmanın yolları konularına yer verildi.

Yayının, “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve Kurumsal Yönetim – Kurumsal Yönetim İlkeleri” temalı ilk bölümünde; ailenin şirketteki temsil ve sorumlulukları, aile üyeleri ile profesyonel yönetici ilişkileri, aile konseyi, aile anayasasının oluşturulması, hissedarlar sözleşmesi, devir ve haleflik planlamasına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Bu bölümde ayrıca kurumsal yönetim ilkeleri olan adillik, sorumluluk, şeffaflık, hesap verebilirlik hakkında bilgi verilirken, bu ilkelerin uygulanmasının, şirketlerin dünya piyasalarında rekabet edebilmeleri için gerekli olduğuna da dikkat çekildi.

“Kurumsal Yönetimin Bileşenleri”nin ele alındığı ikinci bölümde de aile şirketlerinin yönetiminin etkin olarak gerçekleştirilebilmesine yönelik faydalı mekanizmalara yer verildi. Bu kapsamda risk yönetimi, iç denetim, mali işler fonksiyonu, finansal raporlama ve bağımsız dış denetim hakkında detaylı bilgiler, kurumsal yönetimi uygulamak ve geliştirmek isteyen aile şirketlerinin bilgisine sunuldu.

Yayının üçüncü ve son kısmında ise “Finansman Kaynaklarına Ulaşmanın Yolları” ele alındı. Aile şirketlerinin finansal konulardaki tutumu, finans sağlayıcıları, finansal stratejiler ve finansmana erişime yönelik eylem planlarının yer aldığı bölümde, aile şirketleri açısından hayati önem taşıyan kaynaklara erişim ve etkili finans yönetimi konularına ışık tutuldu.

Güçlü yazar kadrosu kaleme aldı

Deloitte Türkiye’den Ali Çiçekli, Cem Sezgin ve Murat Günaydın; Deloitte Türkiye Alumni’den Itır Soğancılar Gülüm; Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nden Ali Kamil Uzun; Hera Strateji ve Yönetim Hizmetleri’nden Nalan Uysal; Moral & Partners’tan Reşat Moral’ın katkıları ile kaleme alınan yayına, aynı zamanda yazarlar arasında yer alan MD Yönetim ve Strateji Danışmanlık’tan Mustafa Doğrusoy tarafından derlendi.