İstanbul Sözleşmesi davasına Danıştay’dan ret

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin İstanbul Sözleşmesi için açtığı davada yürütmeyi durdurma talebi oy çokluğuyla reddedildi.
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye yönelik Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için açtığı davada karar verildi. ÇYDD Genel Başkanı Ayşe Yüksel adına açılan davada Danıştay 10. Dairesi yürütmenin durdurulması talebini 2 üyenin kabul, 3 üyenin ret kararıyla reddetti. Ret kararına karşı Danıştay Dava Daireleri Kurulu’na itiraz başvurusu yapılacak. ÇYDD’den yapılan açıklamada, “Ülkemizin ve hukuk sistemimizin içinde bulunduğu durum karşısında sonuç olumsuz da olsa ümit vericidir. Doğru bildiğimiz yolda tüzüğümüz ve çalışma ilkelerimiz doğrultusunda sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.