Şehir Plancıları Odası’ndan tartışmalı projeye itiraz çağrısı

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Konak’taki ‘Zorlu Projesi’nin geri çekilmesine rağmen yeniden gündeme gelmesine meslek odaları ile İzmirlilerin hassasiyetlerinin dikkate alınmadığını belirterek tepki gösterdi. Odadan vatandaşlara projeye itiraz etmeleri yönünde bir çağrı da yapıldı.

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından, Konak’ta Zorlu Projesi’nin hayata geçmesine neden olacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleriyle ilgili yazılı bir açıklama yayınlandı. Açıklamada plan değişikliğinin Konak Belediye Meclisi’nde 135 metre, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ise 84 metre olarak belirlendiği hatırlatılarak, “İzmir halkının tepkisi ile “geri çekilen” projenin yeniden gündeme gelmesi açıkça meslek odaları ve İzmir’de yaşayan yurttaşların hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı anlamına gelmektedir” denildi.

Odadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Konak Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarihli ve 48/2021 sayılı kararı ile uygun bulunarak, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2021 tarihli ve 05.770 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan, 7221 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 8. maddesine eklenen hüküm doğrultusunda Konak ilçe sınırı içerisinde yer alan ve yürürlükteki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bina yükseklikleri “Serbest” olarak belirlenmiş olan ada/parsellerdeki bina yüksekliklerinin belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliklerinin 27.09.2021–26.10.2021 tarihleri arasında askıya çıkarıldığı öğrenilmiştir.

Söz konusu plan değişiklikleri ile;  plan değişikliğine konu ada/parseller dikkate alındığında 2019 yılı içerisinde İzmir kamuoyunda yüksekliği(146 m) nedeniyle yoğun tartışmalara neden olan “Zorlu Konak Projesi” dahil olmak üzere çok sayıda alana ilişkin 7221 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 8. maddesine eklenen hüküm doğrultusunda çevre plan kararlarıyla uyumsuz olacak şekilde yükseklikler belirlenmiştir.  

Askı süreci devam eden 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri içerisinde yer alan ve geçmişte tartışma konusu olan “Zorlu Konak Projesi”nin bulunduğu alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının ve ruhsatın iptal edilmediği, yakın dönemde ise söz konusu projenin ruhsatının Konak Belediyesince yenilenerek bina yüksekliği 131 metre olacak şekilde düzenlendiği bilinmektedir. Süreç bu aşamada iken Konak Belediye Meclisinin 01.03.2021 tarihli ve 48/2021 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği önerisinde yüksekliğin 135 metre olduğu, ancak İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2021 tarihli ve 05.770 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan plan değişikliğinde ise 84 metre olarak belirlenmiştir.

Sonuç olarak; İzmir halkının tepkisi ile “geri çekilen” projenin yeniden gündeme gelmesi açıkça meslek odaları ve İzmir`de yaşayan yurttaşların hassasiyetlerinin dikkate alınmadığı anlamına gelmektedir. Çevre plan kararlarıyla uyumsuz ve yaratacağı ek yük nedeniyle oluşacak kamu zararını engellemek amacıyla  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin görüş ve itirazlarınızı 26 Ekim 2021 tarihine kadar Konak Belediyesi Başkanlığına iletebilirsiniz!

Konuya ilişkin Şubemiz tarafından ayrıca basın açıklaması gerçekleştirilecektir.”