Vali Koşger, “İzmir’de 2021 yılında 5,7 milyar lira yatırım yapıldı”

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

İl Koordinasyon Kurulu eylül ayı toplantısı, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) salonunda gerçekleştirildi. Vali Köşger İzmir’deki projelere 2021 yılında Merkezi İdareden 2.5 milyar TL, belediyelerden ise 3.2 milyar TL harcandığını açıkladı.

2021 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan projelerin eylül ayı sonu icmali ile ilgili bilgileri de paylaşan Vali Köşger, “İlimizde bulunan kamu kuruluşlarından alınan verilerle yapılan değerlendirmeye göre; 2021 Yılı Yatırım Programı’nda toplam proje bedeli 24,3 milyar TL olan 712 proje yer almaktadır. Bunlardan proje bedeli 14,7 milyar TL olan 550 proje merkezi idare kuruluşlarımız; proje bedeli 9,6 milyar TL olan 162 proje ise yerel idarelerimiz tarafından realize edilmektedir. İçinde yıllara sâri projelerin de yer aldığı merkezi idare kuruluşlarımıza ait 550 proje için önceki yıllarda 3,2 milyar TL harcanmış, 2021 yılında ise bu projelere 2,5 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. Belediyelerimizin 3,2 milyar TL yatırım ödenekleri de dahil edildiğinde 2021 yılında ilimizde 5,7 milyar TL yatırım realize edilmiş olacaktır. Yılın dokuz aylık döneminde bu ödeneğin %44’üne tekabül eden 2,5 milyar TL harcanmıştır. 2021 Yılı Yatırım Programı’nda yer alan merkezi idare kuruluşlarına ait 550 projeden; 41 adedi bitirilmiş, 284 adedinde çalışmalar devam etmekte, 49 proje ihale aşamasındadır. 176 projede ise çeşitli nedenlerle çalışmalara başlanılamamıştır. Bu verilere kamu-özel iş birliği modeli ile finanse edilen projelerimiz dahil değildir.” dedi.

Vali Köşger, kamu görevlileri olarak, kamu kaynaklarının etkin, verimli, yerinde ve amacına uygun şekilde kullanılmasının aslî görevleri olduğunu söyledi.

Vali Köşger, “Bu görevlerini başarıyla yerine getiren, bunun için gayret sarf eden idareci, çalışan tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu ilin valisi olarak; ilimize, ilimizde yaşayanlara hizmet eden her kademedeki tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.