İhracatın teşviki için yeni bir kanun teklifi

AKP, TBMM Başkanlığı’na; ihracatın teşviki, ihracatçıların krediye erişim maliyetinin düşürülmesi, şirketlerin tasfiye süreçlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılması ile yedieminlerdeki araçların tasfiye işlemlerinin hızlı şekilde gerçekleştirilmesini amaçlayan 19 maddelik bir kanun teklifi verdi.

AKP milletvekillerinin imzasını taşıyan 19 maddelik, “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi”, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Teklifin gerekçesi, şöyle:

“- Teklif, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerle iştigal eden firmaların teminat ihtiyaçlarını karşılayan ihtisaslaşmış bir kefalet kurumu olan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine ihracatçı birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanması için gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması öngörülüyor.

– İhracata yönelik yatırım ve üretimin teşvik edilmesi, doğrudan yabancı yatırımlar ile teknoloji girişinin hızlandırılması ve işletmelerin ihracata yönlendirilmesi için önemli işlevi olan serbest bölgelerin kurulmasının teşvik edilmesi planlanıyor.

– Şirket ortakları ile şirket alacaklılarının menfaatleri göz önünde bulundurularak şirketlerin tasfiye süreçlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılmasını hedefleniyor.

– Yedieminlerdeki araçların ekonomik değerlerini yitirmelerini önlemek amacıyla tasfiye işlemlerinin daha etkin ve hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için düzenlemelerin yapılması planlanıyor.

– Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının seçim dönemlerinde adayların eşit şartlara sahip olmasının sağlanması amaçlanıyor.”

Teklifin Haftaya Komisyona Getirilmesi Planlanıyor

Kanun teklifinin, haftaya TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu gündemine getirilmesi, komisyonda kabulü durumunda TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi planlanıyor.