Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Göbeklitepe’den bugüne ve yarına dünya nüfusu…

Bahattin Çelik, Umur Daybelge ve Mahmut Tolon tarafından hazırlanmakta olan “Göbeklitepe’den bugüne Dünya Nüfusu” başlıklı çalışmamızdan bir tablo paylaşmak istiyorum.

Bahattin Çelik hocamız arkeolog ve şu an Iğdır Arkeoloji’de kürsü şefi. O, “nüfus grubumuzdaki” genç arkadaşımız. Önce bir ameliyat geçirdi. Sonra Ardahan Üniversitesi’nden Iğdır’a geçti. Göbeklitepe ve civarında, kısmen Göbeklitepe’den büyük taş devri alanlarını ilk tasvir eden arkeolog.

Umur Daybelge hocamız en senyörümüz; Plazma Fizikçisi. Stanford mevzunu. Sonra Max Planck Enstitüsünde çalıştı ve İTÜ’den emekli oldu. Matematik bir model ile nüfus gelişmesini çalıştı. Ben, Bonn’da doktora yaptım ve demografi ile ilgili bir hekimim. Bizim çalışmamızın bilimsel bir yayında paylaşılması daha zaman alacak gibi. O nedenle Göbeklitepe’den bugüne ve yarına kısa bir projeksiyon yapmak istiyorum.

Bundan yaklaşık 75 bin yıl önce olan büyük Toba volkan patlamasından (Endonezya / Bugünkü Toba gölü) sonra insan nüfusunun 10.000’e kadar gerilediği tahmin ediliyor. İsa doğduğu zaman yaklaşık 250 milyon olan nüfus Amerika “Colomb tarafından keşfedildiğinde” yarım milyara varmış. Bu tahminlerden yola çıkarak matematik modelleme (Daybelge) ile bir nüfus eğrisi çizdik.
Bundan 10 -12 bin yıl evvel dünya nüfusunu kabaca 5 milyon insan olarak varsayabiliriz. Bundan 100 sene sonra da 11 milyar civarında olabileceğini bugünkü veriler ile tahmin edebiliriz.

2200 yılında dünyadaki yaklaşık her dört insandan biri (%22) BM çalışmalarına göre Afrikalı olacak ve ancak 2200’lü yıllarda orada da nüfus azalmaya başlayacak.

2100’lü yıllarda Nijerya muhtemelen Çin’i en büyük nüfus olarak geçecek ve Hindistan’dan sonra 2 büyük nüfuslu ülke olacak. Ama takip eden on yıllarda orada da nüfus artışı azalacak.

Bu şekil, dünya nüfusunu anlamak için önemli olduğundan diğer yazarların iznini alarak paylaşmak istedim. Bilhassa Afrika önümüzdeki on yıllardaki artış hızı ile bizi çok meşgul edecek.

+++++++++