Çamlı Yem Besicilik, akıllı ve sürdürülebilir balık yetiştiriciliğini destekliyor

Kültür balıkçılığı, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı, balık yemi ve bitki besleme gibi geniş ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren Çamlı Yem Besicilik, AB Araştırma Altyapılarını Destekleme Programı-UFUK 2020 tarafından desteklenen IMPAQT (Intelligent Management Systems for Multi-trofic Aquaculture) projesinin paydaşlarından olarak projede “İş Paketi Lideri” olarak görev aldı.
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

İnsan tüketimi için yeni protein kaynakları (midye, deniz yosunları vb.) üretmeyi, zengin besinsel içerikler ile sağlıklı yaşamı desteklemeyi, sudaki yaşamı korumayı, yeni ve geliştirilen teknolojileri su ürünleri sektöründe uygulayarak altyapıyı geliştirmeyi hedefleyen IMPAQT projesi, güç kaynağı olarak güneş enerjisini kullanıp akıllı teknolojiler ile yöneterek de minimum enerji kullanımını destekliyor. Projede geliştirilen izleme sistemleri ile üreticiler başta olmak üzere, üretimi ve çevreyi denetleyen otoriteler ve en önemlisi de tüketiciler, ürünün kalitesi ile çevreye etkisi hakkında en kapsamlı ve doğru bilgilere erişebiliyor.

12 ülkeden 21 farklı paydaşın katkı verdiği, akuakültürün ekofonksiyonel olarak gelişimini destekler nitelikte olan ve etki alanının genişliğiyle öne çıkan IMPAQT projesi,  sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve akıllı teknolojilere uyumlanmış akıllı sistemler ile yönetilen alternatif akuakültür modelleri hakkında Ar-Ge çalışmaları yaparak, Çamlı Yem Besicilik de dahil olmak üzere dünyanın 5 farklı yerinde kurulan pilot tesislerde bu sistemleri test ediyor.  

Çamlı Yem Besicilik, IMPAQT projesinin paydaşı olarak kazandığı yeni teknolojiler ile sürdürülebilir bir sistem yaklaşımı ve yeni ürün/iş alanları oluşturan bir yetiştiricilik modelini deneyip geliştirirken, yatırım ve operasyonel maliyetlerin yaklaşık yarısının bölgesel ekonomiye katılması ve yeni iş alanlarının doğmasına da destek veriyor. Proje ile su kalitesinde ve parametrelerde de %50 iyileşme sağlanıyor.