Bozkırda bir yeşil üretim üssü…

Aysel Kanber

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) ardından kurduğu ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgeleri, bozkırda bir yeşil üretim üssüne dönüştü. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını gerçekleştirdiği 26 yeni fabrikanın da üretime dahil olduğu ASO 2. ve 3 OSB yeşil ve doğa dostu üretim için yol almayı sürdürüyor…

ASO 2. ve 3. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da desteklediği Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu üretimi öncelediklerini vurguluyor.

Ardıç ile OSB olarak hangi farkları oluşturduklarını, yatırımlarını ve yeşil üretim üssüne nasıl hazırlandıklarını Gözlem Gazetesi için konuştuk…

Biraz başlangıçtan Bölgenizin, kuruluş ve gelişim sürecinden söz eder misiniz?

Bölgemizin imar planı 2008 yılında, parselasyon planı ise, 2009 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmıştır. Bölgemizin parselasyon planının tapu kayıtlarına 2010 yılında işlenmesinin ardından, ilk yatırımlar da aynı yılda gerçekleştirilmiştir.

Toplam 1538,42 hektar alana sahip bölgemizde halen 618,3 hektar kısımda mevcut 308 sanayi parselinde yatırımlar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Söz konusu parsellerin tamamının tüm altyapısı (elektrik, su, doğalgaz, fiber kablo vb.) hazır tesviyesi yapılmış durumda sanayicilerimize sunulmaktadır. Diğer taraftan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayları çerçevesinde bölgemizin 1. İlave alanına ait yer seçimi işlemleri kesinleşmiştir. Buna göre, söz konusu alan Karma ve İhtisas OSB olarak 552 hektar alanda faaliyet göstermek üzere belirlenmiştir. Bu alanın tüm alt yapı proje çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedeflenmiştir.

Bölgenizde hangi sektörler üretim ve hizmet veriyor?

Bölgemiz Karma OSB olarak yapılandığı için çok farklı sanayi alanlarında yatırımcılarımız yer alıyor. İş ve inşaat makinaları ile enerji sektörlerinde üretim yapan sanayicilerimiz daha öne çıkıyor. Ancak bununla birlikte, metal, çelik, cam, türbin imalatı, gıda, jeneratör, ilaç, cıvata, akü, yapı, prefabrik, döküm, ısıtma sistemleri, asansör, tohumculuk gibi çok çeşitli alanlarda sanayi üretim tesisleri bulunuyor.

Son zamanlarda bölgemizden sanayi parseli taleplerinde karşılaşılan yoğun ilgi nedeniyle 308 adet parselimizin tamamı tahsis edilmiş durumdadır. Bu nedenle, bölgemizde halen tahsisi yapılmamış sanayi parseli bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, sanayicilerimizin bölgemizden yoğun bir şekilde yer talepleri dikkate alınmak suretiyle, yer seçimi kesinleşmiş bulunan ilave alanın yerleşime açılabilmesi için çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu kapsamda, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde sahada yol çalışmaları devam etmektedir. İlave alanın tüm alt yapı projeleri hazırlanmakta olup kısa sürede sonuçlandırılması hedeflenmekte.

Böylece yaklaşık 5 milyon metrekarelik bir alan da karma artı ihtisas OSB olarak yapılandırmak suretiyle sanayicilerimizin hizmetine sunulacak.

18 adet su kuyusu ve arıtma tesisi

Gelinen noktada altyapı çalışmalarınız ne durumda?

Ankara Büyükşehir Belediyesi su dağıtım şebekesi hattı bulunmaması nedeniyle Bölgenin su ihtiyacı 18 adet kuyumuzun bulunduğu 6 km mesafeden tedarik edilmekte ve dağıtım yapılmaktadır. Yeraltı sularının özelliklerinden dolayı yeraltı sularımızın arıtılması gerekliydi. Bu nedenle, bölgemizce 3500 m3/gün kapasiteli su arıtma tesisi kurulmuş olup, katılımcılarımıza uygun niteliklere sahip arıtılmış su verilmektedir.

Bu tesis sayesinde doğal yapısı itibariyle içme-kullanma standartlarına uymayan ve sert nitelikte olan yeraltı suyu katılımcılarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak ve ilgili standartları sağlayacak niteliğe getirilmiş olarak katılımcılarımıza sunulmaktadır. OSB içerisindeki tüm sanayi tesislerinden kaynaklanan atık suyun merkezi olarak arıtılmasını ve çevre mevzuatına uygun şekilde deşarj edilmesini sağlamak amacıyla atık su arıtma tesisimiz bulunmaktadır. Bu sayede sanayiden kaynaklı su kirliliğinin önlenmesi konusunda OSB yönetimi olarak, tüm katılımcılarımız adına, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmiş bulunmaktayız.

Katılımcılarımız ve çalışanlarının can ve mal güvenliği hizmetlerinin en hızlı sürede ve yerinden karşılanabilmesi amacıyla bölgemizde, ambulans, doktor ve sağlık memurundan oluşan sağlık reviri ile 24 saat görev yapan itfaiye birimi hizmet veriyor.

Çevre ve bağlantı yolları tamam

Başta İstanbul olmak üzere ülkemizin her bölgesine karayolu ve havayolu ulaşımını sağlayan çevre ve bağlantı yollarına en kısa sürede ulaşılabilecek konumda bulunan bölgemiz, bu yönüyle de yatırımcılar için önemli bir avantaja sahiptir.

Bugün tahsisi yapılmamış sanayi parseli kalmayan, 127 parselde üretim yapılan, 123 tesis inşaatı devam eden proje çalışmalarını sürdüren yaklaşık 9000 kişi istihdam eden  önemli ve tercih edilen bir OSB konumuna gelmiş bulunmaktadır.

OSB sınırları içerisindeki mevcut elektrik altyapı şebekesinden tüm parsellere elektrik altyapı bağlantıları ile katılımcılarımızın talep ettikleri elektrik gücünü tahsis edebileceğimiz elektrik gücü mevcuttur.

Özetle, teknik altyapısını tamamlamış, çevreci ve yeşili ile örnek teşkil eden, ülkenin önemli sanayi yatırımcılarını bünyesinde bulunduran bir üretim merkezi noktasında olduğumuzu söylemek hiç abartılı bir ifade olmayacak. Yani çevresi ile uyumlu her türlü idari, sosyal, sportif, mesleki teknik eğitim, teknik altyapı alanları mevcut olan ağaçlandırılacak alanları ve parkları ile Ankara’ya yakışır bir Organize Sanayi Bölgesiyiz. Daha da iddialı olacağız.

OSB Çevre Laboratuvarı hizmette

Bir çevre laboratuarınız var ve bu anlamda hizmetleriniz oldukça çeşitli ve de yaygın… Hangi hizmetleri, kimlere veriyorsunuz laboratuarınızda?

ASOB-ÇEV,  ASO 2. OSB tarafından OSB Çevre Laboratuarı olarak 2018 yılında kuruldu. Türkiye genelinde OSB’lere, sanayi kuruluşlarına, belediyelere ve kamu kuruluşlarına hizmet veriyoruz bu laboratuarımızla. Organize Sanayi Bölgelerine eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz söz konusu. Hedefimiz aynı zamanda sanayi bölgelerinde çevreci anlayışın oluşturulması, sanayinin tüm sektörlerinde toplumsal sorumluluk bilincinin yerleşik hale gelmesini sağlamak.

Laboratuarımız, Türkak akreditasyon sertifikası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetki belgesine sahiptir. 

Laboratuarda elde edilen analiz sonuçları, uzman kadromuz tarafından değerlendiriliyor. Ayrıca çevresel çözüm yollarının aranması, atıksu arıtma tesislerinin verimliliğinin değerlendirilmesi, iyileştirilmesi fizibilite çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri de uzmanlarımız tarafından gerçekleştiriliyor.

Laboratuarımızın bir diğer çalışma prensibi de ulusal ve uluslararası geçerliliği olan metotların uygulanmasıdır. Güncel uluslararası standartları (EPA, SM, TS, ASTM,) destekleyen son teknoloji cihaz alt yapısı ile genel kimya laboratuarımızda gravimetrik, titrimetrik ve enstrümental analiz laboratuarımızda da spektrofotometrik cihazlar ile analizler yapılıyor. Analiz limitleri, su, atıksu, yüzey suyu, göl ve göletler, barajlar, nehirler ve yer altı suyu numuneleri için tüm parametrelerde ilgili mevzuat sınır değerlerini karşılıyor.

Laboratuarımızın su ve atıksu kapsamında toplam 66 parametrede akreditasyonumuz mevcuttur. Bu parametreler çerçevesinde gere Türkiye genelinde OSB’lerin gerekse sanayi tesislerinin ihtiyaçlarını karşılayabilir durumdayız.

Şu anda yurt genelinde OSB’lere verdiğimiz danışmanlık ve analiz hizmetlerimiz devam ediyor. OSB’lerin yanısıra Ankara Büyükşehir Belediyesinin iştiraki ile kurduğumuz işbirliği çerçevesinde Ankara’daki atıksu arıtma tesislerinde numune alma ve analiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Numuneler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca düzenlenen “Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi” almış personelimiz tarafından alınıyor ve standartlarına uygun olarak laboratuvarımıza taşınıyor.

Kabul edilen numunelerin analizleri ortalama 7 gün içerisinde tamamlanarak sonuçlar raporlanıyor.

Laboratuarımızda su ve atıksu için son teknoloji cihazlar kullanılarak, birçok parametrede kirlilikler hassas olarak tespit ediliyor.

Fiziksel, kimyasal+biyolojik arıtma proseslerine ve 2500 m3/gün arıtma kapasitesine sahip atıksu arıtma tesisimiz; 7/24 çalışma esasına göre bölgemiz tarafından işletilmektedir. Bölgemizin artan Katılımcı sayısı nedeniyle mevcut atıksu arıtma tesisi kapasitesinin 4900 m3/gün olarak yükseltilmesi amacıyla ‘’ASO 2. ve 3. OSB Atıksu Arıtma Tesisi Tevsii İşi’’ ihalesi kapsamındaki imalat hızla devam etmektedir.

Elektrik enerjisi tedariki ve alt yapısı ile ilgili çalışmalarınızdan söz eder misiniz?

Bölgemizce elektrik enerjisi dağıtım politikası çerçevesinde katılımcılarımıza yeterli miktarda, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli elektrik enerjisi temin edilmesi her zaman önceliğimiz. 

Bölgemiz Elektrik Dağıtım Lisansına sahip, buna göre, katılımcılarımıza en uygun koşullarda elektrik enerjisi temininde ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan düzenlemeler çerçevesinde her sene titiz piyasa ve fiyat araştırması sonucunda belirlenen fiyat uygulanmakta.

Bunun dışında, elektrik enerjisi arz güvenliğinin sağlanması için elektrik dağıtımı 7/24 SCADA sistemimizle izlenmekte ve herhangi bir olumsuzluk durumunda derhal gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Bu sayede üretimde herhangi bir kesinti ve/veya duraklama olmamasına azami özen ve dikkat gösterilmektedir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 30 Nisan 2009 tarihinde bölgemize “Elektrik Dağıtım Lisansı” verildi. Bölgemizin elektrik dağıtım iş ve işlemleri “Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik”e göre yürütülmekte..

Gerek bölgemizdeki yoğun yapılaşma, gerekse üretim verilerinin yükselmesi nedeniyle toplam yıllık tüketimin 2021 Yılı için 120 milyon kwh olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Bölgemizde 39 adet trafo merkezi 71 bin metre hat uzunluğu bulunmaktadır.

Elektrik Enerjisi Dağıtmak üzere tasarlanan şebekemizin toplam kapasitesi 100 MW ve kapasitenin halen yüzde 25’lik kısmı kullanılmaktadır. Söz konusu kapasite ileriye dönük talepler doğrultusunda mevcut alt yapıya ilaveler yapılarak kapasitenin artırılması sağlanabilmektedir.

Kaliteli, hızlı ve her zaman erişilebilir hizmet sunumu yaklaşımı ile kurduğumuz sistem, bölgemiz elektrik dağıtım şebekesini 7/24 izlememize olanak sağlıyor.

Ayrıca enerji sürekliliğini esas alarak oluşturduğumuz ring sistemi sayesinde, katılımcılarımızın tesislerinin beslendiği trafo merkezlerine iki noktadan enerji akışı sağlıyoruz.

Daha da önemlisi, sanayicinin en önemli girdi maliyetlerinden biri olan elektrik enerjisini, katılımcılarımıza mümkün olduğunca en uygun fiyat ve koşullarında tedarik ediyoruz. Bölgemizde hali hazırda 5,72 MW Güneş Enerjisi Santraline dayalı, Lisansız Elektrik Üretimi yapan tesisler mevcut olup, yapılan yeni başvurular ile bu miktar hızla artmaktadır. Bölgemizde kurulan TEİAŞ ICCP SCADA Sistemi ile Elektrik Şebeke Yönetmeliği çerçevesinde tüm üretim verileri anlık TEİAŞscada sistemine aktarımı sağlanmaktır.

Tır ve servis araç parkı saha düzenlemesi için alan çalışması devam ediyor mu?

Bölgemizin Türkobası kapısına 300 metre mesafede 22.000 m2 alana sahip 130 araca hizmet verecek tır ve servis araçları parkımız 2021 yılı başından hizmet vermektedir.

Sanayinin içerisinde 400 bin ağaç

Bölgenizde ağaçlandırmaya ayrıca önem veriyorsunuz…

Bölgemizde sınıflandırılması değişik yaprak çeşitlerine göre 2015 yılında başlayan süreçte; 2020 yılı sonu itibariyle yaklaşık 400.000 adet ağaç dikimi yapıldı. Bölgenin toprak yapısının olumsuzluğuna rağmen çok ciddi bir çaba ve yatırımla bu ağaçların yaşatılması ve nefes alan, yeşil bir OSB yaratmak için sürekli mücadele veriyoruz. Bölgemizde ağaçlandırma ve yeşil alan olarak ayrılmış alanlarda ağaç dikimi yüzde 95 seviyesine ulaştı. Ağaçlandırma çalışmalarımız Bölge içi ve bölgemize ulaşım yollarında da devam ediyor. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgemize ziyaretlerinde ağaçlandırma çalışmalarımızın daha geniş bir alana da yaygınlaştırılması talimatlandırılmıştır. Bu kapsamda, Orman Genel Müdürlüğümüzle birlikte gerekli hazırlıklara başlanılmıştır.

9 bin istihdam

Üyelerin sosyal faaliyetleri ile ilgili çalışmalarınızdan bahseder misiniz?  

Bölgemizde artan üretime geçen tesis sayısına paralel olarak işletmelerde istihdam edilen yaklaşık 9000 kişi için ihtiyaç duyulan sosyal ve ticari alan ihtiyacının karşılanabilmesine yönelik projelendirme çalışmalarına başlanılmıştır. Bu kapsamda amaca ve beklentilere uygun özgün bir proje ve yapımı ile ilgili süreçler hızla işletilecektir.

Sıfır atık çalışmaları

Bölgenin tüm eksikliklerinin tam olarak bitmesi konusunda öngörünüz nedir?

Bölgemizin elektrik kesintilerinden olumsuz etkilenmemesi ve oluşabilecek arıza durumunda katılımcılarımız mağduriyet yaşamamaları adına gerekli iyileştirme, yatırım ve düzenlemeler yapılarak, sistemin stabil çalışması sağlanmakta. Bölgemizde çevre yönetimi ve çevre mevzuatı kapsamında tüm gereklilikler yerine getirilmiş durumda. Elbette bizim hedeflerimiz yalnızca mevzuatın yerine getirilmesi değil. Sıfır atık çalışmalarımız kapsamında, katılımcılarımızın atıklarının hızlı ve etkin şekilde yönetilmesi, mekanik olarak değerlendirilmesi, hatta endüstriyel simbiyoz birlikteliklerinin sağlanması için teknik çalışmalar yürütüyoruz.

“Sanayinin yeşil rotası” kampanyası

Sıfır atık uygulamaları ve katılımcılarınızın bilgilendirilmesine yönelik neler yapıyorsunuz?

Küresel iklim krizine karşı Avrupa Birliği bir adım atı. Bu “Yeşil Mutabakat” adımına, ülkemizdeki sanayicilerin uyumunu sağlayabilmek için “Sanayinin Yeşil Rotası” kampanyamız için gerekli teknik ve idari altyapımızı oluşturduk.

AB Yeşil Mutabakatına ilişkin ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan “Yeşil Eylem Planı”nın hayata geçirilmesine katkı sağlamasını ön gördüğümüz bir yol haritası belirledik. Bu konuda bir sivil toplum örgütü (İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği) ile işbirliği yapmak üzere protokol imzalama aşamasındayız.

Belirlediğimiz yol haritası çerçevesinde hazırladığımız bölgemizin eylem planını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığına sunduk.

Eylem planımız doğrultusunda, bölgemizdeki sanayicilerin sürekli olarak bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi için 6 aylık eğitim programımızı hazırladık. İlk bilgilendirme eğitimimizi 16 Haziran’da gerçekleştirdik.

Bölgemizin kurumsal karbon ayak izi ve su ayak izi hesaplamalarına başlamış durumdayız. Bölgemizdeki tesislerin çevresel yol haritalarının belirlenmesine yönelik teknik hesaplama ve analizlerin yapılması konusunda, çevre analizleri konusunda yetkili ve akredite olan ASOB-ÇEV İktisadi işletmemiz ile iş birliği halindeyiz.

Bölgemizde su ayak izinin azaltılması için arıtılan atıksuyun, üretim proseslerinde yeniden kullanılabilmesine yönelik pilot atıksu geri kazanım ünitesi kurduk. Genişleme alanımızda gri su ve yağmur suyu toplama hatlarını da içeren altyapı uygulama projelerini ve ağaçlandırma alanlarının planlamasını da hazırlatıyoruz.

Böylece, ‘Yeşil Eylem Planı’’ kapsamında bölgemizin eylem planı ile AB Yeşil Mutabakatına uygun örnek bir OSB alanı oluşturma konusunda iddialı ve kararlı olacağız.

Katı atık yönetimi çalışmaları

Bölgemizde Katı atık yönetimi konusunda da çalışmalarımızı ayrıca sürdürüyoruz. Bölgemizde oluşan evsel nitelikli atıklar bölgemiz araçları ve ekipleri ile toplanıyor. Yeşil OSB olma hedefimiz doğrultusunda, evsel nitelikli atıklar ile arıtma tesisimizden çıkan atık çamurdan biyogaz elde edilmesine yönelik fizibilite çalışmaları yürütüyoruz.

Geri kazanılabilen atıklara ilişkin, Sıfır Atık Yönetmeliği’ne uygun olarak atık getirme merkezi kurduk ve ikili atık toplama sistemimizi oluşturduk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yerinde yaptığı denetimle Ankara’da “Sıfır Atık Temel Belgesi”ni alan ilk OSB olduk. Bu belge ile bölgemizdeki tüm katılımcıların, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamına giren atıklarının sorumluluğunu üstlendik. Bu süreçle ilgili diğer aşamalara yönelik adımlarımızı da planlıyoruz.

ASO 2. OSB olarak, yeşil ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma yolunda sanayicilerimize ihracat imkan ve kabiliyetlerine katkı sağlayabilmek adına destek olabilmek için çalışmalarımızı aktif ve etkin bir şekilde sürdürüyoruz.

Bölgede eğitim ve belgelendirme

Bölgeniz ve/veya iştirakleriniz tarafından sürdürülen eğitim belgelendirme faaliyetleri hakkında neler söylemek istersiniz?

Mesleki Yeterlilik Sisteminin nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının artması ile daha kaliteli ürün ve hizmeti yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın yükselmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bu amaçla, ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi olarak Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi İktisadi İşletmesi METES’i Türk Akreditasyon Kurumu (Türkak) ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından kabul edilen Avrupa Standartları ve Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak bünyemizde bulunuyor. Mesela, Asansör Periyodik Kontrollerini gerçekleştirecek Muayene Personelinin belgelendirilmesinde adaylara verilen 32 saatlik eğitimde: TS EN ISO IEC 17020 Standardı, Asansör Standartları ve mevzuatı, Temel Elektrik, İş Sağlığı Ve Güvenliği konusunda dersler veriliyor Eğitimlerde başarılı olanlar Performans sınavına alınıyor başarılı olanlara “Asansör Periyodik Kontrol ve Muayene Elemanı “ yetkilendirme belgesi veriliyor.

Kurum olarak Pandemi dönemini sanayicimizin ikmal, donanım ve hazırlık dönemi olarak görüyoruz. Bu dönemi nitelikli istihdamın sağlanması, üretimde verimliliğin artırılması için mevcut sistemi Avrupa Standartlarına uygun hale getirilmesinde sanayicimize destek olacak rekabet gücünü arttıracak şekilde çalışmalar yapıyoruz.

Bölgenizde faaliyet gösteren kuruluşlar, sektörleri, doluluk oranı konularında neler söyleyeceksiniz?

Toplam 618,3 hektar alana sahip bölgemizde 2.OSB sahasında 308 adet sanayi parseli bulunmaktadır.116 adet sanayi tesisi faaliyette olup, 125 adet sanayi parselinde inşaata devam edilmekte, 35 adet parselde proje çalışmaları devam etmektedir. Bölgemizin karma OSB olması sebebiyle faaliyet gösteren işletmelerin sektörleri faklılık göstermekte olup, sanayi tesislerimiz genel olarak; metal, cam, plastik, sanayi gazları, boya, medikal, elektrikli makineler, tarımsal ürünler, ilaç ve savunma sanayi sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Savunma, sağlık, medikal ve ilaç sektörlerinde faaliyet gösteren katılımcılarımıza ilave olarak, bu sektörlerde bölgemizde yeni yatırımlar da yapılmakta.

Bölgenin istihdama katkısı konusunda neler söyleyeceksiniz?

Bölgemizde faaliyette olan 127 işletmede yaklaşık 9000 personel istihdam edilmektedir. Bu tablo Ankara ekonomisi ve de Türkiye için önemli diye düşünüyorum.

Pandemi başlangıcından bu yana bölgemiz işletmelerinde üretim ve yatırım faaliyetleri aksamadan devam etmekte olup, bu sebeple istihdamda da herhangi bir düşüş gerçekleşmemiştir.

OSB olarak yönetim anlayışınız konusunda bir iddianız var mı?

Organize Sanayi Bölgeleri ile katılımcılar arasındaki ilişki sürekli bir dönüşüm halinde olmalıdır. Ayrıca uzun vadeli planlama gerektiren ve organize sanayi bölgesinin bütünlüğünün korunması da yönetimin esas amaçları içerisindedir.

Bizler karar alırken ve bu kararlar sonucundaki hizmetleri yürütürken tarafsızlık, saydamlık, hesap verebilirlik, bölge yararını gözetme, göreve bağlılık, verimlilik ve kalite gibi bir takım ilke ve değerlere önem ve öncelik veriyoruz.

Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

Mesleki eğitime yönelik neler yapıyorsunuz?

Bölgemizde, faaliyet gösteren katılımcılarımızın nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması ve gençlerin istihdamına destek sağlanması amacıyla; arsa mülkiyeti Milli Eğitim Bakanlığına devredilmek suretiyle belirlenen yaklaşık 15.000 m² alanda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşa edilecektir. Bölgemizce, yapılan laboratuar ve atölyelerine donanım desteği sağlanacak meslek lisesi kurulması için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalara başlanmış, bu kapsamda Bakanlık ile “Mesleki Eğitim İşbirliği Protokol”ü imzalanmıştır. İhale sürecindeki 16 derslik ve 2 atölyeden oluşan okulumuzu Bakanlık tarafından 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanmıştır.