EGİAD KOSGEB İş Birliği

Girişimcilikte KOSGEB Yanımızda

EGİAD Ege Genç İş İnsanları Derneği, üyelerinin KOSGEB hibe ve desteklerinden üst düzeyde faydalanması amacıyla, bilgilendirme toplantısı düzenledi. EGİAD üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe KOSGEB İzmir Müdürü Levent Arslan konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda, KOSGEB uzmanlarının her ay EGİAD üyeleriyle biraraya geleceği bir iş birliğinin başladığı da duyuruldu. Önümüzdeki dönemlerde açılacak çağrılar kapsamında KOSGEB uzmanlarına EGİAD’ın ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, KOBİ’lerin ekonomideki rollerinin çok önemli olduğunu belirterek, oransal büyüklüğün yanında, istihdam, katma değer, yatırım, vergi, ihracat kalemlerinin içindeki payının da büyük olduğunu ifade etti.

Ekonomik Dalgalanmalardan En Çok KOBİ’ler Etkilenmekte

KOBİ’lein, hem ekonomik hem de sosyal yönleri olan ekonomik birimler olduğunu vurgulayan Yelkenbiçer, “Türkiye ekonomisinde toplam girişim sayısının %99,8’ini; istihdamın %73,5’ini, maaş ve ücretlerin %54’ünü, cironun %62’sini oluşturan KOBİ’lerin ekonomideki rolleri çok önemlidir. Diğer taraftan, know-how, sermaye miktarı ve özellikle bilgi ve iletişim alanındaki modern teknolojiye erişim ve sağladığı avantajlardan faydalanma kabiliyeti açısından da geliştirilmesi gereken KOBİ’lerin finansman bulma konusunda güçlük yaşamakta oldukları yadsınamaz bir gerçektir. Aynı zamanda ekonomide son dönemde yaşanan gelişmelerden en çok KOBİ’lerin etkilendiğini de vurgulamak gerekmektedir” dedi.

KOSGEB Girişimciliği Geliştirmekte

Ekonominin canlandırılması ve büyüme- kalkınmaya dayalı ekonominin sağlanması açısından KOBİ’lerin finansal kaynaklara kolaylıkla erişebilmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden EGİAD Başkanı Yelkenbiçer, “Bu işletmelerin yapısal olarak güçlendirilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Katma değeri yüksek üretim oranının arttırılması, bu kapsamda ihracatta yüksek katma değerli ürünlerin ağırlığının sağlanması öncellikli hedefimiz olmalıdır. Bu kapsamda KOSGEB’in Girişimcilik Destekleri, AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri, İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri KOBİ’ler için çok değerli. Bir melek yatırımcı gözüyle altını çizmeliyim ki KOSGEB’in girişimciliğin desteklenmesi açısından uzun yıllardır gerçekleştirdiği destekler de farklı girişimci fikirlerinin şirketleşmesini sağlamıştır” dedi.

KOSGEB İzmir Müdürü Levent Arslan ise, bu toplantı ile EGİAD üyeleri ve KOSGEB uzmanlarının her ay biraraya geleceği bir iş birliğinin başladığını müjdeleyerek, KOSGEB desteklerini aktardı. İşletme Geliştirme Destek Programı hakkında ayrılı bir sunum yapan Arslan, “Program ile KOBİ’lerin; rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin kurumsallaşma, markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması,  kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması, kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. İşletmelere, yurtiçi fuar, yurtdışı iş gezisi, model fabrika, teknik danışmanlık, nitelikli eleman istihdam, tasarım, sınai mülkiyet hakları, belgelendirme, test ve analiz, enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği verebilmekteyiz” dedi.

Amaçlarının KOBİ’lerin birbirleri ile veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlamak olduğunu vurgulayan Arslan, İşbirliği Destek Programı Proje Konuları’nı ise şu şekilde özetledi:

“İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle; kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat, müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar, pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama, beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.”